E-DERGİ
E-Randevu
E-Sonuç
Sağlık Broşürleri

KURUMSAL

HoşgeldinizKurucumuzKurucumuzun mesajıVizyonumuz, Misyonumuz ve DeğerleriHasta Hakları ve Sorumlulukları Ziyaretçi PolitikasıOrganizasyon Şeması Anlaşmalı KurumlarKalite Yönetim BirimiKalite Yönetim ÇalışmalarıKurumsal Katalog Basında Osmanoğlu E-Çalışan Öneri ve Şikayetleri İnsan Kaynakları Sanal Tur Tıbbi Donanım Satış
Organizasyon Şeması


SORUMLULUK VE İLİŞKİLER
Birim sorumluları görev tanımları doğrultusunda, gerektiğinde diğer birimlerle bilgi alışverişinde bulunarak sorumluluklarını yerine getirmektedir.
DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI
Dikey Entegrasyon Noktaları: Organizasyon şemasında görüldüğü üzere yönetiminde örgütsel kademeler yukarıdan aşağı doğru aşamalı bir şekilde birbirinin yönetimi altında bulunmaktadır. Kurumumuzda çok sayıda personelin çalışması, personelin çalışmalarını gruplandırmak ve bir disiplin içinde amaca uygun olarak yönetmek ve karar vermede zaman kaybı yaşanmaması amacı ile dikey (hiyerarşik) ve yatay yönetim şekli kullanılmaktadır.
Kalite Yönetim Direktörü,  İdari İşler Direktörü, Mali İşler Direktörü ve Tıbbi Hizmetler Direktörü( Başhekim) dikey olarak Yönetim Kurulu ve Genel Müdüre bağlı olup, hastanemizin organizasyon yapısı ORG.Ş.01 Organizasyon Şeması’nda belirtilmiştir.
 
Tıbbi Hizmetler Direktörü (Başhekim)’ne dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
 İdari İşler Direktörü’ne dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
 Mali İşler Direktörü’ne dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
 Kalite Yönetim Direktörü’ne dikey olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir:
Yatay Entegrasyon Noktaları: Yatay örgütlenmede görevler göz önünde tutulmakta ve uzmanlık önemli bir rol oynamaktadır. Dikey örgütlenmedeki gibi katı bir hiyerarşi yoktur. Önemli olan görevin etkili bir biçimde yerine getirilmesidir. Bu tür örgütlenmede emirler bir üst amirden değil, işlerin gereklerine göre ilgililerden alınabilmektedir. Yatay entegrasyon noktalarında Tıbbi Hizmetler Direktörü( Başhekim), İdari İşler Direktörü, Mali İşler Direktörü ve Kalite Yönetim Direktörü ekip halinde çalışarak işbölümünün sağlanması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek bunlardan doğacak sorumlulukları dikkate almaktadırlar.
 
GEREKTİĞİNDE YETKİ DEVRİNİN YAPILMASI
Organizasyon şemasındaki Tüm birim çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Gerektiğinde yetki devri Başhekim onayı ile Yetki devri yapan ve Yetki devri yapılan çalışanlara Kurum iç yazışma belgesi ile yapılır. Başhekim olmadığında yetki devri Başhekim yardımcısı tarafından yapılmaktadır. Başhekim olmadığında yetki devri Başhekim yardımcısı olmadığında yetki devri yapılmamaktadır. Gerektiğinde geçici olarak kısa süreli görev devirleri Hastane Müdürü tarafından yapılmaktadır.

Osmanoğlu Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar sok. No:4 Şişli 34360 / İstanbul

Telefon
: 0850 800 50 50
Faks
: 0212 230 26 18
E-Posta
: info@osmanogluhastanesi.com.tr
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Burdaki bilgiler ve resimler izinsiz kullanılmamalıdır.