E-DERGİ
E-Randevu
E-Sonuç
Sağlık Broşürleri

HEKİMLERİMİZ

ÜVANI ADI SOYADI UZMANLIK ALANI KLİNİK BİRİMİ
Op. Dr. Yüksel SOYEL ( Başhekim ) Genel Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi
Op. Dr.  Yüksel SOYEL ( Başhekim )
Op. Dr. Yüksel SOYEL ( Başhekim )
Genel Cerrahi Uzmanı
Hakkında

 1946 yılında Kıbrıs Baf'ta doğdu. 1967'de Türkiye'ye tahsile geldi. Hacettepe ve Atatürk Üniversitelerinde öğrenip görüp 1974 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1979 yılında uzman oldu. 1974 yılından itibaren Laleli Teşhis Kliniğinde çalışmaya başladı. Halen hastanemizde hem Genel Cerrahi uzmanı hem de Başhekim sıfatıyla görev yapmaktadır. Evli 1 çocukludur.

Dr. Alper ÖZBAŞ Acil Servis Doktoru Acil Servis
Dr. Alper ÖZBAŞ
Dr. Alper ÖZBAŞ
Acil Servis Doktoru
Prof. Dr. Ayhan Nedim KARA Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ortopedi ve Travmatoloji
Prof. Dr. Ayhan Nedim KARA
Prof. Dr. Ayhan Nedim KARA
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dr. Ayşe SEMİZ Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Anestezi ve Reanimasyon
Dr. Ayşe SEMİZ
Dr. Ayşe SEMİZ
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Uzm. Dr. Ayşe SUMMAK İç Hastalıkları Uzmanı İç Hastalıkları ( Dahiliye )
Uzm. Dr. Ayşe SUMMAK
Uzm. Dr. Ayşe SUMMAK
İç Hastalıkları Uzmanı
Hakkında

1965 yılında Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 1990 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversite'sinden mezun oldu. 1992 - 1996 yılları arasında Beyoğlu Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği'nde asistanlık yaptı. 1996 yılından bu yana özel hastane de dahiliye hekimi olarak çalışıyor. Evli ve iki çocuk annesidir.
Bilimsel Yayınlar
C Vitamin FaydalarıOmega-3
Dr. Barış ADAKLI Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Anestezi ve Reanimasyon
Dr. Barış ADAKLI
Dr. Barış ADAKLI
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Op. Dr. Bülent YILMAZ Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Bülent YILMAZ
Op. Dr. Bülent YILMAZ
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
Hakkında

1978 yılında Tarsus Amerikan Lisesi,1984 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

Uzm. Dr. Cemil SARI İç Hastalıkları Uzmanı İç Hastalıkları ( Dahiliye )
Uzm. Dr. Cemil SARI
Uzm. Dr. Cemil SARI
İç Hastalıkları Uzmanı
Hakkında
Doğum Yeri ve Tarihi:
Van - 1959
Uzmanlık Alanı:
İç Hastalıkları, Dahiliye
Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:
Bildiği Diller:
İngilizce
Eğitim
1971-1977 İstanbul Tıp Fakültesi
1983-2009 Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi İhtisas Eğitimi
Mesleki Kariyer
Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Asistan
Üyelik
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası
Makaleleri
20 den fazla makaleleri bulunmaktadır
Konsültan Op.Dr. Dr.Filiz AK Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum
Konsültan Op.Dr. Dr.Filiz AK
Konsültan Op.Dr. Dr.Filiz AK
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Hakkında
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
 
1980 – 1985 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalında ihtisas yaptı. İnfertilite, perinatoloji, onkoloji, menapoz ve kountrasepsiyon konularında çok sayıda çalışması oldu.
 
1985 yılında mecburi hizmet nedeniyle İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde görevlendirildi. Daha sonra Zeynep Kamil Hastanesi’nde çalıştı.
 
1994-2003 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi’nde çalıştı ve 2003 yılında devlet hizmetlerinden emekli oldu.
 
İstanbul Tabip Odası, İstanbul Jinekoloji Derneği, İstanbul Perinatoloji Derneği, Avrupa Kontrasepsiyon Derneği ve Kandilli Kız Lisesi’nden Yetişenler Derneği üyesidir. Jinekoloji ve obstetrik alanında pek çok yurt içi ve yurt dışı kongre ve seminerlere katılmış olup, çok sayıda bilimsel tebliği ve makalesi bulunmaktadır.
 
Seyahat etmek, fotoğraf çekmek, müzik dinlemek (klasik ve caz) yoga-meditasyon kayak ve tenis hobileri arasında yer almaktadır.
Prof. Dr. Elmas ORAK Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Kardiyoloji
Prof. Dr. Elmas ORAK
Prof. Dr. Elmas ORAK
Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı
Hakkında

 İstanbul Tıp Fakültesinden 1977 yılında mezun oldu. 1981 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlığını ve 1993 yılında da yine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kardiyoloji Uzmanlığını tamamladı.
1993 yılında Doçent ünvanını aldı.
1981-1983 Askerlik görevini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinde yaptı. 1983-1985 SSK Eyüp Hastanesinde çalıştı. 1985-1991 ve 1993-1995 SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Klinik Şef Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1995-1997 Özel Alman Hastanesi kardiyolog olarak görev yaptı. 1997 yılından beri hastanemizde Kardiyoloji uzmanı olarak hastalarına hizmet vermektedir.
Ayrıca 2002 yılından itibaren de Haliç Üniversitesi Öğretim Üyeliği görevini de sürdürmektedir.
 
Üyesi olduğu dernekler, Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Türk Tıp Derneği.
 
İdari Görevler :
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi Şef Yardımcılığı
Haliç Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu ve fakülte kurulu üyeliği,
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu yönetim kurulu üyeliği
 
Yönettiği Tezler:
 
İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi : Psikiatrik hastalarda elektrokonvulsif tedavi uygulamasının serum prolaktin, büyüme hormonu ve kortizol düzeylerine etkisinin araştırılması.
Kardiyoloji Uzmanlık Tezi : Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti sonrasında gelişen restenozun belirlenmesinde - treadmill - egzersiz testinin önemi.
Hemşirelik yüksek okulu örencilerinin Lisans tezi
Postmenopozal dönemdeki osteoporozlu kadınların osteoporozla ilgili bilgi durumları, yaşadıkları sorunlar ve ve aldıkları önlemler
 
Verdiği Dersler :
1999-2000 Yeditepe Üniversitesi Tıp fakültesi 4. sınıf kardiyoloji dersleri
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 öğretim dönemleri hemşirelik yüksekokulu iç hastalıkları hemşireliği dersleri
2007-2008 ve 2008-2009 dönemi hemşirelik yüksek okulu iç hastalığı yüksek lisans dersleri

Doç Dr. Engin YARKIN BÜRÜMCEK Göz Hastalıkları Uzmanı Göz Hastalıkları
Doç Dr. Engin YARKIN BÜRÜMCEK
Doç Dr. Engin YARKIN BÜRÜMCEK
Göz Hastalıkları Uzmanı
Hakkında

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu.
Göz hastalıkları ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında yaptı.
1987 de mecburu hizmetini tamamlamak üzere gittiği SSK İstanbul Okmeynadı Eğitim Hastanesinde Retina bölümünü kurarak bu alanda çalışmalara başladı.
1993 tarihinde girdiği sınavları başarak şef yardımcısı ve doçent oldu.
Kısa bir süre İstanbul Vakıf Gureba Eğitim Hastanesinden sonra İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesinde çalıştı.
2008 de eğitim hastanesindeki görevinden emekli oldu.
Uzmanlık alanları Retina ve Tiroide bağlı Göz Hastalıklarıdır.
Ulusal ve uluslar arası yayınları 70'in üzerinde olup SCI'ye giren uluslararası çalışmaları bugüne kadar 60 civarında atif almıştır.
Bilimsel toplantılarda oturum başkanı, kurs eğitmeni, konuşmacı ve sunucu olarak görevler almıştır.
Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu üyeliği, TOD Merkez Yürütme Kurulu ve TOD Tıbbi Retina Birimi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup halen TOD Tıbbi Retina Birimi, TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimi ve TOD Eğitim Planlama Biriminin aktif üyesi, Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulunun  Yönetim kurulu üyesidir.
Türf Oftalmoloji Gazetesi, Retina- Vitreus Dergisi ve Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisinde Bilimsel yayın kurulu üyesidir.

Op. Dr. Enis DÖNMEZ Beyin ve Sinir Cerrahisi (Neroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Neroşirürji)
Op. Dr. Enis DÖNMEZ
Op. Dr. Enis DÖNMEZ
Beyin ve Sinir Cerrahisi (Neroşirürji)
Hakkında
1959 İzmit doğumlu.
1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden pratisyen hekim olarak mezun oldu.
1983-1985 Trabzon’da zorunlu hizmetini pratisyen hekim olarak tamamladı.
1985-1991 İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda Uzmanlık eğitimi.
1990 Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Mikroşirürji uzmanlık eğitimi
1992-2020 arasında Okmeydanı Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Bölümünde Uzman Hekim olarak çalıştı.
Bölümünde uzmanlık eğitimi alan 30 asistanın eğitimine katkıda bulunmuştur.
 
2020- Osmanoğlu  Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalışmaya baslamıştır.
 
Beyin omurga ( boyun ve bel fıtıkları) ve sinir cerrahisi ameliyatlarının tümüne vakıftır.
Yabancı dili ingilizcedir.
Prof. Dr. Esra ERYAMAN Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Kulak Burun Boğaz
Prof. Dr. Esra ERYAMAN
Prof. Dr. Esra ERYAMAN
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı
Hakkında
 
 

Doğum tarihi: 23/10/1962

Doğum yeri: İstanbul

Aile: İdil Cambazoğlu’nun annesi

Uzmanlık: KBB ve baş boyun cerrahisi uzmanı

Yabancı diller: İngilizce, Fransızca, Almanca

Eğitim 
1967-1973 İstanbul Bebek Tevfik Fikret ilkokulu

1973-1980 İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi

1979 Goethe Institute – Iserlohn/Almanya/ Kurs Mittelstufe I

1980-1986 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

1982 Essen Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği /Almanya/Prof Dr Eigler yanında genel cerrahi stajı

1986-1988 İstanbul İstinye SSK Dispanserinde pratisyen hekim olarak mecburi hizmet görevi

1988-1990 Lyon/Fransa /Universite de Lyon 1 'e bağlı Croix Rousse Üniversite Hastanesinde Prof.Dr.J.P.Hagenauer , Prof.Dr.J.C.Pignat yanında, Centre Hospital Lyon Sud Üniversite Hastanesi Prof Dr.C.Dubreuil yanında KBB İhtisası/ Türkiyedeki çalışma süresini kabul ettirerek “La Place des Larygectomies Partielles dans le Cancer du Larynx ” tezi ile Diplome Interuniversitaire de Specialisation ‘u alma 

1990-1992 İstanbul Haseki Devlet Hastanesinde “Larenks kanserinde parsiyel larenjektomilerin yeri” adlı uzmanlık tezi ile ihtisası tamamlama 

1992-1993 İstanbul Haseki Devlet Hastanesi KBB uzmanı 

1993 – 1998 İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Hastanesinde KBB uzmanı 

25.7-10.9.1994 Yale Üniversitesi/Connecticut/A.B.D./ Prof.Dr. C.T. Sasaki, Prof.Dr. C.D. Friedman yanında KBB kliniğinde observer olarak çalışma ve labaratuar mikrovasküler cerrahi çalışması 

(Baş boyun tümörlerinin ön kol serbest flebi ile rekonstrüksiyonunu operasyonlarda uygulama ve yayınlama) 

1999 tarihinde Fransa Lyon da , Prof. Bouchayer ‘in başkanlığında düzenlenen fonocerrahi kursu 

1999 tarihinde Chicago -Prof. E. Tardy başkanlığında Amerikan akademisi plastik ve rekonstrüktif cerrahisinin düzenlediği rinoplasti kursu 

1995-2009 Özel muayenehane 

1999-2003 Osmanoğlu kliniği 

2004-2005 Medikal Park Hastanesi’nin tüm SSK hastalarının sadece operasyonundan sorumlu hekim 

2009-2012 Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Yardımcı Doçent kadrosu 

2013 T.C Üniversiteler arası kurul tarafından 22.10.2013 tarihinde doçentlik unvanı verilmiştir. 

2012-2018 Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi 

2018-.... Özel Osmanoğlu Hastanesi

2020-....Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalında Profesör

 

Yer almış olduğu İdari Görevler:
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2008-2010 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği 

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 2010-2012 dönem Web sitesi sorumlusu 

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği Kurucular Kurulu Üyeliği 

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2008-2010 Yönetim Kurulu Üyeliği 

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8-9 Nisan 2011 3. Kongresi sekreteri 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 
TTB Üyeliği 

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Üyeliği 

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği Üyeliği 

Hobiler: 
1980 yılına kadar İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünde yüzme sporu yapmış milli yüzücü 

1980 -…. 4. Levent Tenis Kulübü üyesi olarak veteran tenis oyuncusu 

Kış kayağı sporu ve 2007 ‘den itibaren enduro motosiklet kullanıcısı. 

http://www.esraeryaman.com.tr/

Dt. Eylem CAN AVCI Diş Hekimi Diş ve Ağız Sağlığı
Dt. Eylem CAN AVCI
Dt. Eylem CAN AVCI
Diş Hekimi
Hakkında

Yüksek öğrenimini 2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesinde başarı bursuyla tamamlamıştır. 

Sıklıkla estetik-konservatif diş hekimliği ve implant tedavileri ile ilgilenmektedir ve bu konuda yerli ve yabancı birçok kongre, sempozyum ve sertifikasyon programlarına katılım gerçekleştirmiştir. 

Şeffaf plaklarla ortodonti, Botoks, bruksizm(diş sıkma) tedavileri, kök kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği ve diş eti hastalıklarının tedavileri konusunda da hizmet vermektedir.

Dr. Faik KUSEYRİ Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dr. Faik KUSEYRİ
Dr. Faik KUSEYRİ
Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı
Hakkında

1956 yılında Çanakkale ‘ de doğdu. 1974 ‘ de TED Ankara Kolejini bitirdi. 1980 ‘ de
Çukurova Tıp  Fakültesinden derece ile mezun oldu.  İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde
Klinik Genetik bölümünde çalıştı. 1994 yılından beri serbest çalışmaktadır. Evli 2 çocuk babasıdır.
Çocukları Tıp Mesleğini icra etmektedir.Konsültan Prof.Dr. Gülden KAFALI Çocuk Kardiyoloji Çocuk Kardiyoloji
Konsültan Prof.Dr. Gülden KAFALI
Konsültan Prof.Dr. Gülden KAFALI
Çocuk Kardiyoloji
Hakkında
1978 - 1984 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde Üniversite eğitimini tamamladı. Sivas Verem Savaş Dispanseri’ nde mecburi hizmetini bitirdikten sonra, 1988 - 1992 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ nda Uzmanlık eğitimini aldı. 1999 – 2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde, Çocuk Kardiyoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 2005-2009 yılları arasında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve 2009-2011  yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi,Tıp Fakültesi’ nde Pediatrik Kardiyoloji Bilimdalı Başkanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Trakya Üniversitesi, Tıp Fakultesi’ nden emekli oldu.  

İlgi Alanları:
 
Çocuk Kalp Sağlığı
Spor için kardiyolojik değerlendirme
Kardiyak aritmiler
Doğumsal Kalp Hastalıkları
Akut Romatizmal ateş, Miyokardit-Kardiyomiyopatiler
Fetal Ekokardiyografi
 
Dr. Hüseyin ATABAY Acil Servis Doktoru Acil Servis
Dr. Hüseyin ATABAY
Dr. Hüseyin ATABAY
Acil Servis Doktoru
Op. Dr. Kıvanç DİREN Göz Hastalıkları Uzmanı Göz Hastalıkları
Op. Dr. Kıvanç DİREN
Op. Dr. Kıvanç DİREN
Göz Hastalıkları Uzmanı
Hakkında

1950 yılında Kıbrıs'ta doğdu. 1976 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Göz Hastalıkları Uzmanı olarak hastanemizde çalışmaya başladı.

Öğrencilik yıllarından başlayarak öğrenci derneği başkanlığı, istanbulda yaşayan kıbrıslıların dernek başkanlığı ve Kıbrıs Dışında Yaşayan Kıbrıslıların Birleşik Kıbrıs Platformu Genel sekreterliğini yapmaktadır. Kıbrıs?ın Kültür ve Geleneklereni yaşatmak ve yaymak, Kıbrıs?ta barışçı bir çözüm için çalışmak ve İstanblu'da yaşayan Kıbrıslılar adına bir vakıf kurulması çalışmaları yapmaktadır.

Evlay Üç çocuğu ve bir torunu vardır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Konsültan Prof.Dr. Kut SARPYENER Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Konsültan Prof.Dr. Kut SARPYENER
Konsültan Prof.Dr. Kut SARPYENER
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Hakkında
24.1.1935 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
 
1961 yılında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı, 1969 yılında Doçent, 1984 yılında ise Profesör oldu. Spor akademisi kurucusu ve uzun süre başkanlığını yaptı.
 
Alman Hastanesi Başhekim yardımcılığı ve Bilgi Üniversitesi hastane yöneticiliğinde bulundu. 1995 yılında Marmara Üniversitesinden emekli oldu.
 
Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 

Doç Dr. Mecbure NALBANTOĞLU Nöroloji Nöroloji
Doç Dr. Mecbure NALBANTOĞLU
Doç Dr. Mecbure NALBANTOĞLU
NörolojiProf. Dr. Mehmet Cenk GÜRBÜZ Üroloji Uzmanı Üroloji
Prof. Dr. Mehmet Cenk GÜRBÜZ
Prof. Dr. Mehmet Cenk GÜRBÜZ
Üroloji Uzmanı
Hakkında

Öğrenim Durumu:
Derece Üniversite Yıl
Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987-1994
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi 1995-2000
Doçent İstanbul Medeniyet Universitesi  Göztepe EAH 2012-2015
Profesör Beykoz Üniversitesi 2018- Halen

Görevler:
     
Prof. Dr.  Medistate Kavacık Hastanesi Üroloji Bölümü 2015- 2019
Başasistan SB İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2001-2015
Klinik Gözlemci Hacettepe Universitesi Üroloji Anabilim Dalı 2/12/1996 -20/12/96
Klinik Gözlemci Vanderbilt Universıty Medical Center Department Of Urology , Nashville\ Tennessee\USA 01.02.1999-19.08.1999
Klinik Gözlemci Manchester Chıldrens Unıversıty Hospıtal Department Of Paedriatrıc Urology 15.08.2002 -15.09.2002
Clinical Fellow Klinikum Heilbronn GmbH, Teaching Hospital, Heidelberg University Department of Urology 02.04.2007-29.06.2007
Resarch Fellow University of Texas, SWMC, Department of Urology 28.09.2009-31.05.2010
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Üroloji Derneği – Noroüroloji Akademi Kurul üyesi
Avrupa Üroloji Derneği
Cocuk Uroloji Dernegi
Endouroloji Dernegi- Endoüroloji Bülten yardımcı Editör
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul üyesi

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. A Yildirim, EK Basok, T Gulpinar, C,Gurbuz E Zemheri, R.Tokuc. Tissue reactions of 5 sling materials and tissue material detachment strength of 4 synthetic mesh materials in a rabbit model.J Urol. Nov.174(5):2037 -40;2005
 
A2. EK .Basok, A. Yildirim, N. Atsu, C. Gurbuz, R.Tokuc The surgical results of the pubovaginal sling procedure using Intravaginal Slingplasty (IVS) for stress urinary incontinence. Int Urol Nephrol .38(3-4):507-12;2006
.
A3. EK,Basok A Basaran, C.Gurbuz, A. Yildirim, R.Tokuc Can bipolar vaporization be considered an alternative energy source in the endoscopic treatment of urethral strictures and bladder neck contracture? Int Braz J Urol. 34(5):577-84; 2008
 
A4. E. Huri, EK. Basok, O. Uğurlu, C. Gurbuz, T. Akgül, Y. Ozgök, S. Bedir. Experiences in laparoscopic removal of upper ureteral stones: multicenter analysis of cases, based on the TurkUroLap Group..J Endourol. 24(8):1279-82; 2010
 
A5. C. Gurbuz,  H. Polat,  A. Yildirim,  L. Canat, G. Bayram,  T. Caskurlu The Role of Alpha2-Heremans Schmid Glycoprotein (Fetuin-A) in the Etiology of Urolithiasis. Curr Urol. 4:10–14;2010
 
A6. C .Gurbuz, L. Canat, G. Bayram, A. Gokhan, G .Samet, T .Caskurlu.Visual pain score during transrectal ultrasound-guided prostate biopsy using no anaesthesia or three different types of local anaesthetic application. Scand J Urol Nephrol. 44(4):212-6; 2010
 
A7. C Gurbuz, S Demir, E Zemheri, L Canat, M Kilic, T Caskurlu.Is activating transcription factor 3 up-regulated in patients with hypospadias?Korean J Urol. 51(8):561-4;2010
 
A8. SA.Mir, SL. Best, CJ 3rd. Donnally, C .Gurbuz, CR. Tracy, JD. Raman, JA.Cadeddu Minimally Invasive Nephrectomy: The Influence of Laparoendoscopic Single-site Surgery on Patient Selection, Outcomes, and Morbidity. Urology. 77(3):631-4; 2011
 
A9. C. Gurbuz, SL. Best, C .Donnally, S. Mir, MS. Pearle, JA..Cadeddu Intermediate term outcomes associated with the surveillance of ureteropelvic junction obstruction in adults. J Urol.185(3):926-9; 2011
 
A10. C Gurbuz, L Canat, G Atis, T .Caskurlu Reducing infectious complications after transrectal prostate needle biopsy using a disposable needle guide: Is it possible?.
Int Braz J Urol. 37(1):79 – 86; 2011
 
A11. C. Gurbuz, RF. Youssef, SF. Shariat, Y. Lotan, CG. Wood, AI .Sagalowsky, R .Zigeuner, E .Kikuchi, A .Weizer, JD. Raman, M .Remzi, M. Roscigno, F .Montorsi, C. Bolenz, W. Kassouf, V.Margulis The Impact of Previous Ureteroscopic Tumor Ablation on Oncologic Outcomes After Radical Nephrouretectomy for Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma. J Endourol. 25(5):775-9. ; 2011
 
A12. M.C. Gurbuz, H. Polat, L. Canat, M. Kilic , T. Caskurlu, "Efficacy Of 3 Different Alfa 1-Adrenergic Blockers And Hyoscine N-Butylbromide For Distal Ureteral Stones", International Braz J Urol .37(2):195-200; 2011
 
A13. G.Atış, A.Dalkılıç, Y.Altuntaş, A. Atış, C. Gürbüz, Y. Ofluoğlu, E. Cil, T. Caskurlu. Hyperthyroidism;  a risk factor for female sexual Dysfunction. Journal of Sexual Medicine J Sex Med. 8(8):2327 – 33; 2011
 
A14.   G.Atış, C. Gurbuz, MC. ,Kiremit, B. Güner, E.Zemberi, T. Caskurlu Pseudosarcomatous fibromyoid tumor of the prostate. The Scientific World Journal of Urology .  5( 11): 1027 -30; 2011
 
A15. Gurbuz MC, Polat H, Canat L, Kilic M, Caskurlu T.Efficacy of three different alpha 1-adrenergic blockers and hyoscine N-butylbromide for distal ureteral stones.Int Braz J Urol.37(2):195-200,2011
A16. Atis G, Dalkilinc A, Altuntas Y, Atis A, Gurbuz C, Ofluoglu Y, Cil E, Caskurlu T.Hyperthyroidism: a risk factor for female sexual dysfunction.J Sex Med. 8(8):2327-33. 2011
 
A17. Olweny EO, Mir SA, Park SK, Tan YK, Faddegon S, Best SL, Gurbuz C, Cadeddu JA.Intra-operative erythropoietin during laparoscopic partial nephrectomy is not renoprotective.World J Urol. 30(4):519-24,2012.
A18. Olweny EO, Park SK, Tan YK, Gurbuz C, Cadeddu JA, Best SL.Perioperative comparison of robotic assisted laparoendoscopic single-site (LESS) pyeloplasty versus conventional LESS pyeloplasty.Eur Urol. Feb;61(2):410-4. 2012
 
A19. Ateş F, Eryıldırım B, Öztürk MI, Turan T, Gürbüz C, Ekinci MO, Yıldırım A, Göktaş C, Şenkul T, Sarıca K; AYTAG group Does the use of doxazosin influence the success of SWL in the treatment of upper ureteral stones? A multicenter, prospective and randomized study..Urol Res. 40(5):537-42,2012.
 
A20. Atis G, Gurbuz C, Arikan O, Canat L, Kilic M, Caskurlu T.Ureteroscopic management with laser lithotripsy of renal pelvic stones.J Endourol. 26(8):983-7. 2012
A21.Resorlu B, Unsal A, Tepeler A, Atis G, Tokatli Z, Oztuna D, Armagan A, Gurbuz C, Caskurlu T, Saglam R.Comparison of retrograde intrarenal surgery and mini-percutaneous nephrolithotomy in children with moderate-size kidney stones: results of multi-institutional analysis.Urology.80(3):519-23. 2012
A22. Guner B, Gurbuz C, Canat L, Caskurlu T. Place of non contrast thin-slice spiral computed tomography in evaluation of stone-free ratio after percutaneous nephrolithotomy. Curr Urol. 6(2):71-5. 2012
A23. Dillon BE, Gurbuz C, Zimmern PE  Long term results after complication of "prophylactic" suburethral tape placement. Can J Urol. 19(5):6424-30. 2012
A24. Gurbuz C, Canat L, Atis G, Guner B, Caskurlu T. The role of serum testosterone to prostate-specific antigen ratio as a predictor of prostate cancer risk. Kaohsiung J Med Sci. 28(12):649-53.2012
A25.Caskurlu T, Atis G, Arikan O, Pelit ES, Kilic M, Gurbuz C.The impact of body mass index on the outcomes of retrograde intrarenal stone surgery.Urology. 81(3):517-21,2013
 
A26.Guner B, Gurbuz C, Caskurlu T .A novel technique for treatment of distal ureteral calculi: early results.. Urol J. Winter;10(1):807-10. 2013
 
A27. Atis G, Resorlu B, Gurbuz C, Arikan O, Ozyuvali E, Unsal A, Caskurlu T.Retrograde intrarenal surgery in patients with horseshoe kidneys. Urolithiasis. 41(1):79-83. 21. 2013
 
A28. Gürbüz C, Güner B, Atış G, Canat L, Caşkurlu T.Are prophylactic antibiotics necessary for urodynamic study? Kaohsiung J Med Sci. 29(6):325-9;2013
 
A29. Atis G, Gurbuz C, Arikan O, Kilic M, Pelit S, Canakci C, Gungor S, Caskurlu T. U Retrograde intrarenal surgery for the treatment of renal stones in patients with a solitary kidney.Urology.82(2):290-4 ;2013
 
A30.Bilateral single-session retrograde intrarenal surgery for the treatment of bilateral renal stones.Atis G, Koyuncu H, Gurbuz C, Yencilek F, Arikan O, Caskurlu T.Int Braz J Urol.39(3):387-92. 2013
 
A31.Silay MS, Tepeler A, Atis G, Sancaktutar AA, Piskin M, Gurbuz C, Penbegul N, Ozturk A, Caskurlu T, Armagan A  Initial report of microperc in the treatment of pediatric nephrolithiasis.. J Pediatr Surg. 48(7):1578-83,2013
A32.Tunc L, Guven S, Gurbuz C, Gozen AS, Tuncel A, Saracoglu F, Istanbulluoglu O, Ozgok A, Ozgok Y Evaluation of applied laparoscopic urology course using validated checklist.. JSLS.;17(2):300-5. 2013
A33.Atis G, Arikan O, Gurbuz C, Yildirim A, Erol B, Pelit S, Ulus I, Caskurlu T.Comparison of different ureteroscope sizes in treating ureteral calculi in adult patients. Urology. ;82(6):1231-5. 2013
A34.Canat L, Cicek G, Atis G, Gurbuz C, Caskurlu T.Is there a relationship between severity of coronary artery disease and severity of erectile dysfunction?  Int Braz J Urol.;39(4):465-73. 2013
A35.Gurbuz C, Atış G, Arikan O, Efilioglu O, Yıldırım A, Danacıoglu O, Caskurlu T.The cost analysis of flexible ureteroscopic lithotripsy in 302 cases.Urolithiasis. 42(2):155-8. 2014
A36.Atis G, Bodakci MN, Sancaktutar AA, Silay MS, Daggulli M, Istanbulluoglu MO, Karatag T, Gurbuz C, Armagan A, Caskurlu T. Initial experience of micro-percutaneous nephrolithotomy in the treatment of renal calculi in 140 renal units. Hatipoglu NK, Tepeler A, Buldu I, Urolithiasis. 42(2):159-64. 2014
A37.Erkurt B, Caskurlu T, Atis G, Gurbuz C, Arikan O, Pelit ES, Altay B, Erdogan F, Yildirim A.Treatment of renal stones with flexible ureteroscopy in preschool age children. Urolithiasis. Jun;42(3):241-5;2014
A38.Gulpinar MT, Yildirim A, Gucluer B, Atis RG, Canakci C, Gurbuz C, Caskurlu T.Primary leiomyosarcoma of the adrenal gland: a case report with immunohistochemical study and literature review. Case Rep Urol. 2014;:489630. 2014
A39.Canat L, Canat M, Guner B, Gurbuz C, Caşkurlu T.Association between renal function, erectile function and coronary artery disease: detection with coronary angiography. Korean J Urol. Jan;56(1):76-81. 2015
A40.Canat L, Güner B, Gürbüz C, Atış G, Çaşkurlu T. Effects of three-times-per-week versus on-demand tadalafil treatment on erectile function and continence recovery following bilateral nerve sparing radical prostatectomy: results of a prospective, randomized, and single-center study. Kaohsiung J Med Sci.;31(2):90-5. 2015
A41.Arikan O, Yýldýrým A, İsbilen B, Canakci C, AtIs G, Gurbuz C, Erol B, Ýsman FK, Ozkanli S, Caskurlu T Clinical significance of serum and urinary HER2/neu protein levels in primary non-muscle invasive bladder cancer.. Int Braz J Urol. 41(6):1080-7,2015
A42.Ozturk M, Gurbuz C, Atis G, Koca O, Yildirim A, Eryildirim B, Kucuk EV, Narter F, Senkul T, Sarica K. Management behaviors of the urology practitioners to the small lower calyceal stones: the results of a web-based survey. Ates F, Zor M, Yılmaz O, Tuncer M, Urolithiasis.;44(3):277-81. 2016
A43.Coşkun B, Bayrak Ö, Dinçer M, Önem K, Gürbüz C, Onur R.
The attitudes of Urologists and Gynecologists about overactive bladder and treatment of it in Turkey: A questionnaire survey.
Turk J Urol. 2017 Mar;43(1):68-74. 2017
 
A44. Murat Arslan, Altuğ Tuncel, Tansu Değirmenci, Zafer Kozacıoğlu,Ersin Köseoğlu, Yılmaz Aslan, Cenk Gürbüz, Ali Atan Comparison of adrenal vein control methods in laparoscopic adrenalectomy Laparosc Endosc Surg Sci .24(1):1-4 .2017
 
A 45 - Ozgur A, Asif Y, Gokhan A, Berrin T, Cenk G, Bulent E, Onur D, Meftun C, Haluk V3, Hulya C3, Turhan C2 Prevalence of antibiotic resistance in fecal flora before transrectal ultrasound-guided prostate biopsy and the clinical impact of targeted antibiotic prophylaxis.. Arch Esp Urol. 2017 Dec;70(10):852-858.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 B1. C. Gürbüz, E .Ünlüer, R. Tokuç, G. Toktaş, V. Saçak, C. Murat. Endoscopically Controlled No İncision Bladder Neck Needle Suspension Late Follow Up Results, 13 Th Congress Of European Association Of Urology March 21-25,p 112, 1998, Barcelona.
 
B2. H.Kulaksızoğlu, C. Gürbüz, G. Toktaş, C. Sarı, E. Coskun, E. Ünlüer, Our Experience Of Pubovaginal Sling Procedure As A Treatment Alternative İn Ürinary Stress İncontinence Due To İntrinsic Sphincter Deficiency.  BJU İnternational, S; 78. 25 th Congress of Societe International d Urolgic, 2000,Singapore
 
B3 H. Kulaksızoğlu, C.Gürbüz, G. Toktaş, E. Coşkun, B.Süner, E.Ünlüer. Long Term Results Of Pubovaginal Sling İn Patients With Stress Urinary İncontinence, BJU İnternational, Sayfa 78,  25 th Congress of Societe International d Urologic, 2000,Singapore.
 
B4.R. Tokuç, E Başok, N Atsü, C. Gürbüz, Ö. F Memiş.  Cadaveric Fascia Lata Versus İntra Vaginal Slingoplasty( IVS)  For The Pubovaginal Sling: Surgical Outcome, Patient Success And Satisfaction Rates.. Journal of Endourology .21 st World Congress On Endourology And SWL 19 Th Basic Research Symposium September 21-24 , p; 166, 2003, Montreal
 
B5.C Gurbuz,A Basaran,A yıldırım, E Basok,N.Atsu,R Tokuç .Use of bipolar energy in the treatment of urethral stricture ; Preliminary results.  Journal of Endourology .23 rd World Congress of Endourology.Sayfa 277,August 23-26 2005, Amsterdam
 
B6 .C.Gurbuz, B. Güner, F. Ural, T. Caşkurlu. Direct renal pelvis stone access under flouroscopic control for percutaneus nephrolithotomy . J. Endourology, 25 th World Congress of Endourology, P; 160, November, 2007,  Cancun.
 
B7. C. Gurbuz, S. Gungor, B. Guner, O. Arikan, T. Caskurlu . Tape resectİon following transobturator tape (tot) operation for stress urinary incontinence.  , J. Endourology. 27 th World Congress of Endourology, p; 352,  6-10 October, 2009, Munich
 
B8. C. Gurbuz, S. Gungor, B. Guner, T. Caskurlu. Bladder neck contractures related to the use of hem-o-lok clips in laparoscopic radical prostatectomyJ. Endourology. 27 th World Congress of Endourology, p; 369. , 6-10 October, 2009, Munich
 
B9. G.Atış, C.Gurbuz, O. Arıkan, E Ilhan, L. Canat, T. Caskurlu.İmpact of body mass index on success rates of uretroscopic pneumolithotripsy. p;165.J. Endourology. 28 th World Congress of Endourology, p; 165, September, 2010, Chicago
 
B10. G.Atış, C.Gurbuz, O. Arıkan, M.Kılıç, S. Güngör, T. Caskurlu.Impact of stone location on success rates of ureteroscopic pneumolithotripsy. J. Endourology. 28 th World Congress of Endourology, p; 223, September, 2010, Chicago
 
B11.C. Gurbuz, SL. Best, C .Donnally, S. Mir, MS. Pearle, JA..Cadeddu.Intermediate term outcomes associated with the surveillance of asymptomatic ureteropelvic junction obstruction in adults. .J. Endourology. 28 th World Congress of Endourology, p; 302, September, 2010, Chicago
 
B12. SA.Mir, SL. Best, CJ 3rd. Donnally, C .Gurbuz, CR. Tracy, JD. Raman, JA.Cadeddu Minimally Invasive Nephrectomy: The Influence of Laparoendoscopic Single-site Surgery on Patient Selection, Outcomes, and Morbidity. J.Endourology. 28 th World Congress of Endourology, p; 178, September, 2010. Chicago    
B13. G. Atis, C. Gürbüz, O. Arikan, M. Kilic, S. Gungor, T. Caskurlu. “Impact of stone location on success rates of ureteroscopic pneumolithotripsy”.  28th World Congress of Endourology & SWL,  J Endourol; 24 (1): A 223, , Chicago, 2010.
B14. G. Atis, A. Dalkilinc, Y. Altuntas, A. Atis, C. Gurbuz, Y. Ofluoglu, E. Cil, T.Caskurlu. “Is hyperthyroidism a risk factor for female sexual dysfunction?”,  26th Annual EAU Congress, Eur Urol Suppl; 10 (2): 159, Vienna, 2011,.
B15. O. Arikan, C. Gurbuz, G. Atis, L. Canat, T. Caskurlu. “The success rate of retrograde intrarenal surgery (RIRS) in the treatment of single or multiple, ESWL failured Stones”. 1st Meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS),  Eur Urol Suppl; 10 (7): 489, London,  2011.
B16. G. Atis, B. Resorlu, C. Gurbuz, O. Arikan, E. Ozyuvali, A. Unsal, T.  Caskurlu.“Retrograde intrarenal surgery in patients with horseshoe kidney”. 30th World Congress of Endourology & SWL,  J Endourol; 26 (1): A 146- A 147, Istanbul, 2012
B17. G. Atis, C. Gürbüz, O. Arıkan, M. Kilic, ES. Pelit, T. Caskurlu. "Retrograde intrarenal surgery for treatment of renal stones in patients with solitary kidney". 30th World Congress of Endourology & SWL, J Endourology; 26 (1): A 147, Istanbul, 2012
B18. G. Atis, H. Koyuncu, C. Gurbuz, F. Yencilek, O. Arikan, T. Caskurlu. Bilateral single-session retrograde intrarenal surgery for treatment of bilateral renal Stones. 30th World Congress of Endourology & SWL, J Endourol; 26 (1): A 147, Istanbul, 2012
B19. B. Erkurt, T. Caskurlu, G. Atis, C. Gurbuz, S. Pelit, O. Arikan, B. Altay. “Treatment of renal stones with flexible ureteroscopy in pre-school age children”. 31st World Congress of Endourology & SWL, J Endourol; 27 (1): A 359-60, New Orleans, 2013.
B20. C. Gurbuz, G. Atis, O. Arikan, O. Efilioglu, O. Danacioglu, T. Caskurlu. “Is it possible to reduce the cost of flexible ureteroscopic lithotripsy”. 31st World Congress of Endourology & SWL, J Endourol; 27 (1): A 430, New Orleans, 2013.
B21. G. Atis, O. Arikan, C. Gurbuz, A. Yildirim, B. Erol, S. Pelit, I. Ulus, T. Caskurlu. “Comparison of different ureteroscope sizes in treating ureteral calculi in adult patients”. 2nd Meeting of the EAU Section of Urolithiasis, Eur Urol Suppl; 12 (3): 44-45, Copenhagen, 2013.
B22. T. Çaşkurlu, G. Atış, A. Yıldırım, M. Çulpan, İ. Ulus, C. Gürbüz. Comparison of percutaneous nephrolithotomy and retrograde intrarenal surgery in treating renal Stones.. 32nd World Congress of Endourology and ESWL, September 3 – 7, 2014, Taipei, Taiwan. Journal of Endourology, 28 (Suppl 1), 2014.
B23. C.Gürbüz, O. Danacıoğlu, M. Arslan, Ö. Efiloğlu, G. Atış, A. Yıldırım, T. Çaşkurlu. Pain level during prostate biopsies in two different positions; left lateral decubitis versus dorsal lithotomy.. 32nd World Congress of Endourology and ESWL, September 3 – 7, 2014, Taipei, Taiwan. Journal of Endourology, 28 (Suppl 1), 2014.
B.24. G. Atış, C. Gürbüz, A.Yıldırım, B. Erol, M. Çulpan, Ö. Efiloğlu, O. Danacıoğlu, T. Çaşkurlu. Comparison of fleksible ureteroscope and semirigid ureteroscope in treating upper ureteral Stones. 32nd World Congress of Endourology and ESWL, September 3 – 7, 2014, Taipei, Taiwan. Journal of Endourology, 28 (Suppl 1), 2014.
B25. C. Gürbüz, A. Yıldırım, E.K. Başok, M. Kılıç, G. Atış, Ö. Efiloğlu, O. Danacıoğlu, T. Çaşkurlu. Off-clamp laparoscopic partial nephrectomy for a low renal mephrometry scored patients. 32nd World Congress of Endourology and ESWL, September 3 – 7, 2014, Taipei, Taiwan. Journal of Endourology, 28 (Suppl 1), 2014.
B.26.  T.Caskurlu, O.Arikan, A. Yildirim, B. Tanidir, C. Canakci, Y.O. Danacioglu, R.G.Atis, C. Gurbuz, B. Erol, H. Vahaboglu. Prevalance of antibiotic resistance in fecal flora before transrectal ultrasound-guided prostate biopsy and clinical impact of targeted antibiotic prophylaxis. AUA 2015; J Urol 193 (4S) 17 May 2015, New Orleans, USA.
 
B27.  O. Arikan, A. Yildirim, B. Isbilen, C. Canakci, R.G.Atis, C. Gurbuz, B. Erol, F. Isman, S. Ozkanli, T. Caskurlu . The impact of serum and urinary HER2/neu protein in patients with primary non-muscle invasive bladder cancer. AUA-EURASIAN UROLOGY PLATFORM JOINT MEETING, 16 May 2015, New Orleans, USA.
 
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Prostat kanserinde bekle gör ve aktif izlem.  T. Caskurlu,  C. Gürbüz .Üroonkoloji Konu 8A sayfa 95-102. 2007 , Meta Basım Ve Matbacılık Hizmetleri, İzmir.
 
C2.Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi . M. Kılıç, C. Gürbüz. Gebelik ve Üriner İnkontinans Sayfa 85-95, 2015. Nobel Matbacılık, İstanbul
 
C3.Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi . C. Gürbüz.. İnkontinans ve Ürodinami  Sayfa 173-85, 2015. Nobel Matbacılık, İstanbul
 
C4.Güncel Üroloji , C. Gürbüz .İyi Ürodinami Prensipleri sayfa 197-205.  , 2016 Nobel Matbacılık, İstanbul
C 5.  Aile Hekimleri için İşlevsel Üroloji Bening prostat hiperlazisi vetedavi seçenekleri .M. Cenk Gürbüz., Lütfi Canat, 2016,  Strateji Matbaa Tasarım, İstanbul
 
 
C6. Pratik Ürodinami Kitap Editörü, Meftun Çulpan,  Cenk Gürbüz, İstanbul Dolum Sistometr.33-41 2017, Nobel Matbacılık
 
C7- Pratik Ürodinami Kitap Editörü, Meftun Çulpan,  Cenk Gürbüz Sistometride Stres üriner Inkontinans .93-97, 2017, Nobel Matbacılık
 
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1.  C.Murat, E.Ünlüer, G.Toktaş, Ş. Mimaroğlu, C .Gürbüz, Y .Serin.Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal düşük doz ( 27 mg) connaught-BCG profilaksisi. Türk Üroloji Dergisi. 24(4);344-350,1998
D2. C. Murat, E. Ünlüer, G. Toktaş, Ş. Mimaroğlu, C. Gürbüz, Y. Serin Fournier Gangreni 18 Olgunun Sunumu. Ulusal Travma Dergisi. 5( 1) ; 28-31,1999
D3. Ş.Mimaroğlu, G.Toktaş, E. Ünlüer, C. Murat, S.Özkan, C.Gürbüz .Künt Renal Yaralanmalarda Yaklaşım Ulusal  Travma Dergisi 5( 4) ; 257-60, 1999
D4. C .Gürbüz, E. Ünlüer, G.Toktaş,V.Caçak,E.Ağlamış,C.Sarı. Endoskopik Kontrollü İnsizyonsuz Mesane Boynu İğne Süspansiyonu Uzun Dönem Sonuçları, Türk Üroloji Dergisi.  26 (3) ; 365-368, 2000
D5. R.Uluturk,H. F. Soysal, Z. Boztas, E.Unluer; G.Toktas, C. Gurbuz, Multiresistan Klebsiella pneumonia susunun neden oldugu hastane enfeksiyonu .Klimik Dergisi.13. ( 3) ; 91-93,  2000
D6. C. Gurbuz, H. Kulaksızoğlu, E. Ağlamış, C. Sarı, G. Toktaş, E.Ünlüer. Stres İnkontinans Cerrah.ı Tedavisinde Uyguladığımız Modifiye Pubovajinal Sling Tekniğinin Uzun Dönem Sonuçları. Türk Üroloji Dergisi .27( 1) ;33-41,  2001
 
D7. E.Ağlamış, G. Toktaş, E. Ünlüer, C. Gürbüz, B. Süner, Ş. Mimaroğlu.  Rektal Muayenenin Serum Total ve Serbest PSA Düzeylerine Etkisi. Üroloji Bülteni 12( 1) ; 49-53, 2001
 
D8. E. Ağlamış, E. Ünlüer, G. Toktaş, H. Kulaksızoğlu, C. Gürbüz, Ş. Mimaroğlu. Radikal Sistektomi Yapılan 100 Hastada Gözlenen Erken Ve Geç Dönem Komplikasyonlar. Uroloji Bülteni. 12( 3); 142-146,  2001
 
D9. A. Yıldırım, C.Gürbüz, N.Atsü, T. Gülpınar, A.İ. İlhan, R.Tokuç. Beklenmeyen Renal Parankimal Hasar. . Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi   45;  31-33,  2003
 
D10. E.K.Başok, A. Yıldırım,C. Gürbüz,N. Atsü,A.İ. İlhan,R. Tokuç Üç Olgu Nedeniyle Genitoüriner Leiyomiyom. Türk Üroloji Dergisi. 30(4);470 -473,2004
 
D11. E. Başok, A Yıldırım,C. Gurbuz, N. Atsu, T. Gulpınar, R. Tokuç. Kolovezikal fistulde ilginç bir tanı aracı ; tenya saginata. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2(2);47-50 ,S2004
 
D12. M. Hurşitoglu,C.Gurbuz .Diyabetık Nefropatiye Güncel yaklaşım Sendrom 17(5) 83-87;2005.
 
D13. C. Gürbüz, T. Çaşkurlu. Testiküler Tümörlerde Radikal Orşiektominin Aciliyeti.  Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci . 3(20);110-2, 2007,
 
D14. C.Gürbüz, T. Çaşkurlu. Uretral Yabancı Cisimlere Bağlı Ürolojik Aciller Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci., 3(20);56—8, 2007
 
D15. D. Teber, A. S. Gözen, S. Soyupek, C.Gürbüz, J. J. Rassweiler. Retroperitoneal laparoskopik pyeloplasti heilbronn deneyimi. Türk Üroloji Dergisi. 33(4); 454-461, 2007
 
D16. M. Cenk Gürbüz,  Selamettin Demir . Pediatrik yaş grubunda birincil monosemptomatik enürezise güncel yaklaşım.Sendrom 19(9);44-48, 2007.
 
D17. Z.Akbulut, Ü. Y. Tekdoğan, A. Tekin, C.Gürbüz, A. Atan, F. Şengör, T. Çaşkurlu, M. D.Balbay .Semptomatik benign prostat hiperplazisine bağlı alt idrar yolları semptomları bulunan hastalarda Serenoa repens ekstresinin (Prostagood®) etkililiği ve tolerabilitesi. Türk Üroloji Dergisi 35(4);347-354,2009
 
D18. M. Öztürk,  C. Gürbüz, , O. Koca, K. Sarıca, T.Şenkul,A.Yıldırım,  B. Eryıldırım, Üreter taşı tanı ve tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama. Anadolu Yakası Taş Araştırma Grubu (AYTAG).   Türk Üroloji Dergisi 36(2);125 -131,2010
 
D19. C.Gurbuz, HK.Okur, S. Demir, S. Ordu, T. Caşkurlu. Pure Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Erectile Dysfunction. Balkan Med J. 28; 435 -439, 2011
 
D20. C.Gurbuz, Mİ. Öztürk , O. Koca, A. Yıldırım, F. Ateş, B. Eryıldırım, Mete Oğuz Ekinci, K. Sarıca. Böbrek taşı tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama  Türk Üroloji Dergisi 37(3); 252- 256, 2011
 
D21. C.GurbuzS ŞıpkınA. TuncelS. GözenS. GüvenY. Özgök.Uygulamalı Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Kursun Ameliyathane Hemşirelerinin Eğitimine Katkısı: Bir Anket Çalışması, Türk Üroloji Dergisi 37(2);112 -117,2011
 
D22. L. Canat, C. Gurbuz. Laparoskopik Sakrokolpopeksi  Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics;9(3):103-10. 2016
 
D23. L. Canat, C. Gurbuz .Lokalize Prostat Kanseri Tedavilerinin Yan Etkileri. Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics 2017;10(2):157-61
 
D24. Mert Kılıç, enk Gürbüz. Endoürolojide Bipolar Teknolojiler. Endoüroloji Bülteni 2016; 9:61-64
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. C .Gürbüz, H. Kulaksızoğlu, V Saçak, G Toktaş, R Tokuç, E. Ünlüer. Endoskopik Kontrollü İnsizyonsuz Mesane Boynu İğne Süspansiyonu Erken Ve Geç Dönem Takip Sonuçları SSK 50. Yıl Tıp Kongresi 23-25 Ekim 1996, İstanbul
E2. G.Toktaş, E. Ünlüer, Ş. Mimaroğlu, C. Murat, E. Ağlamış, C. Gürbüz .Transrektal ve Abdominal USG ile Hesaplanan Prostat Volumleri İle Açık Prostatektomi Spesimenlerindeki Prostat Volumünün Karşılaştırılması, 15. Ulusal Uroloji Kongresi,sayfa; 33,  25-29  Ekim 1998, Antalya
E3.H. Kulaksızoğlu, E. Ünlüer, G. Toktaş, G. Vural, C. Gürbüz. Mesane Tumor Antijeni Testi Sonuçlarına BTA İntrakaviter Kemoimmunoterapinin Etkileri 15. Ulusal Uroloji Kongresi, sayfa 42, 25-29 Ekim 1998, Antalya
E4. V. Saçak, G. Toktaş, E. Ünlüer, Ş. Mimaroğlu, C. Murat, C. Gürbüz. Distal Hipospadias Olgularında TİPU( Tubularized İncised Plate Urethroplasty) 15.Ulusal Uroloji Kongresi, sayfa 112, 25-29  Ekim 1998, Antalya, Türkiye
E5. C. Gürbüz ,A. Başaran, A. Yıldırım, E. Başok, N. Atsü,R.Tokuç Üretral Darlık Tedavisinde Bipolar Enerji Kullanımı Erken Dönem Sonuçlarımız . 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-4 Aralık 2005.  , İstanbul
E6. S.Ordu, C. Gürbüz, M Uzunlulu, Ö. M., S. Demir, T. Caşkurlu .Metabolik sendromlu kadın ve erkek hastalarda seksüel disfonksiyon. Sayfa 453.20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya
 
E7. S. Güngör, C. Gürbüz, Ö. F. Memiş, O.F. Ural, H. Polat, T. Caşkurlu  Yüzeyel mesane tümör tedavisinde ikinci bakış transüretral rezeksiyon.Sayfa; 168,  20. Ulusal Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım 2008, Antalya
 
E8. C. Gürbüz, L. Canat, S. Demir, T. Çaşkurlu. Prematür ejakulasyon birinci basamak tedavisinde citolapram etkinliği .Sayfa  105. 8. Ulusal Androloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2009, İzmir
 
E9. C.Gürbüz, H. Okur, S. Demir, S. Ordu, L. Canat, T. Çaskurlu Saf obstruktif sleep apne sendromu erektil disfonksiyon nedeni değildir. Sayfa ;57. 8. Ulusal Androloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2009, İzmir.
 
 
 
F. Diğer yayınlar :
F1. C. Gürbüz. Stres İnkontinans Cerrahi Tedavisinde Uyguladığımız Modifiye Rektus Sling Deneyimlerimiz.  Uzmanlık Tezi, 2000
G. Kurslar – Klinik Gözlemci Sertifikaları
G1. Hacettepe Universitesi Üroloji Anabilim Dalı Ürodinami Ve Kadın İnkontinansları Konusunda Pratik Ve Teorik Çalışmalar , Ankara, Türkiye( 2/12/1996-20/12/96)
G2. Vanderbilt University Medical Center Department of Urology, Ürodinami Ve Kadın- Erkek Alt Üriner Sistem Rekonstriktif Cerrahisi. Nashville\ Tennessee\ABD ( 1999 Şubat -Ağustos)
G3. Manchester Childrens University Hospital Department of Paediatric Urology : Pedıatrık Urolojı Rekonstriktif Cerrahisi ,Manchester \ UK ( 15 Temmuz – 15 ağustos 2002)
G4.  Klinikum Heilbronn GmbH, Teaching Hospital, Heidelberg University Department of Urology, Laparoscopy,Retroperitoneoscopy Laser and Endourology. Heilbronn, Almanya  ( 02.04.2007-29.06.2007)
G5. University of Texas, SWMC, Department of Urology, Research Fellowship, Dallas, ABD.( 28.09.2009- 31.05.2010)
Rad. Dr. Mehmet Zeki ERKORKMAZ Radyoloji Uzmanı
Rad. Dr. Mehmet Zeki ERKORKMAZ
Rad. Dr. Mehmet Zeki ERKORKMAZ
Radyoloji Uzmanı
Hakkında

 1947 yılında izmirde doğdu. İlk ve orta öğrenimini istanbulda tamamladı. 1966-67 döneminde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girerek 1973 yılında mezun oldu. 1974 yılında Cerrahpaça Tıp Fakültesi Radyoloji Kliniğinde ihtisasa başladı. 1978 yılında ihtisası bitirip 1980 yılına kadar aynı klinikte başasistan olarak göreve devam etti. 1976 yılında askerli görevini kısa dönem olarak yaptı. 1980 yılından 1991 yılına kadar Özel Hayat Hastanesinde Radyolog olarak çalıştı. 1991 yılından itibaren hastanemizde Radyolog olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocukludur. 


Uzm. Dr. Meriç AKSOY Cilt Hastalıkları Uzmanı Cildiye ( Dermotoloji )
Uzm. Dr. Meriç AKSOY
Uzm. Dr. Meriç AKSOY
Cilt Hastalıkları Uzmanı
Hakkında

Edirne doğumlu, Kütahya Lisesi mezunu, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Haseki hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar bölümünde ihtisasını tamamladı.
İstanbul  Beyoğlu Belediye Tabibliği, S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve S.B.-Gazeteciler Cemiyeti Basın Dispanserinde kesintisiz 20 yıl süren Başhekimlik ve Cilt Hastalıkları Poliklinik hizmeti ile kamu görevini tamamladı.
Mesleğimle ilgili kongrelere, toplantı , sempozyumlara, eğitimlere katılarak çalışmalarımı sürdürmektedir. Çeşitli dermokozmetik firmalarına danışmanlık hizmeti vermekte olup sivil toplum kuruluşlarının toplantı ve eğitimlerinde bulunmaktadır. Pek çok gazete ve dergide makaleleri  yayınlanmaktadır. Bazı radyo ve televizyon kanallarına konuşmacı olarak davet edilmektedir.                           
Teşhis-tedavi hizmetlerinin yanı sıra koterizasyon, kriyo(soğuk dondurma), kimyasal peeling, botox ve dolgu uygulamalarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.                                                            

Mesleği ile ilgili dernek ve dergilere üyedir.
Evli ve iki çocuk annesi, İngilizce bilmektedir.
Op. Dr. Nihat AĞAR (Başhekim Yardımcısı) Genel Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi
Op. Dr. Nihat AĞAR  (Başhekim Yardımcısı)
Op. Dr. Nihat AĞAR (Başhekim Yardımcısı)
Genel Cerrahi Uzmanı
Hakkında

1953 yılında Edremit'te doğdu.
1970 yılında Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi.
1977 yılında Dr Teğmen rütbesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılıp, ilk olarak Kayseri'de pratisyen tabiplik daha sonra GATA Ankara'da genel cerrahi ihtisasını yaptı. Bundan sonra Ardahan Asker Hastanesi operatörlüğünü yaptı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesine Genel Cerrahi Ana Bilim Dalına döndü ve 6 yıl yardımcı Doçent'lik yaptı.
1 yıl süre ile İngiltere-Londra Royal Free Tıp Fakültesi Hastanesi Genel cerrahi departmanında karaciğer, safra yolları, pankreas ve karaciğer nakli cerrahisinde çalıştı.Yurda döndükten sonra Şırnak ve Gümüşsuyu Askeri Hastanelerinde genel cerrahi kliniği şefliği yaptı. Yarbay rütbesi ile TSK'dan emekli oldu. Bu tarihten itibaren  hastanemizde görev yapmaktadır.

Dr. Nöbetçi Göz Doktoru Göz Hastalıkları Uzmanı Göz Hastalıkları
Dr. Nöbetçi Göz Doktoru
Göz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Oğuzhan DAVER Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Oğuzhan DAVER
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Hakkında

1961 yılında Lüleburgaz’da doğdu.
1980 yılında Galatasaray Lisesini bitirdi.
1986 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1993 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamladı.
Askerliği sırasında (Kısa Dönem) İskenderun Deniz Hastanesinde , daha sonra 1997 yılına kadar Sultanbeyli Devlet Hastanesinde ,1997 yılından itibaren Özel Hastanelerde çalışmış bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren hastanemizde hizmet vermektedir.
Evli ve 2 çocuğu vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Doç Dr. Orhan KARAKAŞLAR Göz Hastalıkları Uzmanı
Doç Dr. Orhan KARAKAŞLAR
Doç Dr. Orhan KARAKAŞLAR
Göz Hastalıkları Uzmanı
Hakkında
1954 Bursa Karacabey doğumlu. İlk-ora-lise eğitimini okul birincisi olarak Bursa’da tamamladı. 1979 da Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Daha sonra Başbakanlık DİE’de kurum tabibi olarak çalıştı.
1981-1984 yıllarında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Göz Kliniğinde ihtisasını yaptı.
Göz Hastalıkları Uzmanı olarak 800 yataklı Çamlıca Askeri Hastanesinde askerlik hizmetini tamamladı.
1986-2002 yıllarında SB Taksim Eğitim Hastanesi Göz Kliniği sorumlusu olarak çalıştı.
1999 da Üniversite Doçenti ünvanını aldı.
Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), American Society of Cataract Reractive Surgery (ASCRS), European Society of Cataract Refractive Surgeons (ESCRS) American Academy of Ophtalmology (AAO) üyesidir.

Rad. Dr. Ömer Faruk EVCİL Radyoloji Uzmanı
Rad. Dr. Ömer Faruk EVCİL
Radyoloji Uzmanı
Eğitimi
Gülhane Askeri Tıp Akademisi - 1991
Prof. Dr. Rıdvan SEVEN Genel Cerrahi Uzmanı Genel Cerrahi
Prof. Dr. Rıdvan SEVEN
Prof. Dr. Rıdvan SEVEN
Genel Cerrahi Uzmanı
Hakkında
1959 yılında İstanbul'da doğdu.
1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu.
1990 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak istisasını tamamladı.
1996 yılında Doçent, 2002 yılında ise Profesörlük ünvanlarını aldı.
Konsültan Prof.Dr. Sadık PEREK Genel Cerrahi Uzmanı
Konsültan Prof.Dr. Sadık PEREK
Konsültan Prof.Dr. Sadık PEREK
Genel Cerrahi Uzmanı
Hakkında
 Çalışmaları arasından seçilmiş bazı yayınları

1.       Pankreas Kanserleri
        Sadık Perek
        “AktüelGastroenteroloji ve Hepatoloji” Ed.; E .Göksoy. Bilmedya Yayıncılık ;2011 sayfa 157-172,İst.
2.       Pankreas Tümörleri
               Sadık Perek
               “Genel Cerrahi Ders Kitabı” Ed.; Ertuğrul Göksoy. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ;Yayın No:280 2010, sayfa 678-700, İst
3.       Karaciğer Hastalıkları
               Sadık Perek, Kaya Sarıbeyoğlu
               “Cerrahi Gastroenteroloji ”Ed.; Ü.Değerli, Y.Erbil . Nobel Tıp Kitapevleri ;8. Baskı,2011,S.211-226.İst
4.       Karaciğerin İnflamatuvar Psödotümörü: Sağ Trisegmentektomi Yapılan Bir Olgu Sunumu.
               S. Perek, İ. Erenler, K. Sarıbeyoğlu, G. Özbay. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 2009; 40(2),77-80
5.       Karaciğerin Okült Alveoler Hidatik Kisti: Çok Erken Yakalanan Alveoler Hidatik Kist Olgusu.
               Sadık Perek, Baki Ekçi,Metin Kapan, Zerrin Calay. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi 2008; 39(4),156-159
6.       Karaciğer Hemanjiomlarının Cerrahi Tedavisi
               T.Minkari , S.Perek. Çağdaş Cerrahi Dergi ; 5:4 ,1991
7.        Postoperative Recurrence  in Hepatic Hydatid Disease
               Kapan M., Kapan S., Göksoy E., Perek S., Kol E.  Journal of Gasrointestinal Surgery ; 10(5) : 734-739,2006
8.        Pankreas Yaralanmaları
                Sadık Perek
               “Pankreas Cerrahisi”  . Ed.; T.Minkari, G.Ünal, Y.Kafadar . Logos Yayıncılık ; 11.Bölüm S.175-190 İst,1991
9.        Periampuller Kanser Cerrahisi
                Minkari T., Perek S.
               “Pankreas Cerrahisi” . Ed. .; T.Minkari, G.Ünal, Y.Kafadar . Logos Yayıncılık ; 2.Bölüm S.65-80, İst.1991
10.    Pankreas Psödokist Cerrahisi
                Minkari T.,Perek S.
               “Pankreas Cerrahisi”  Ed.; T.Minkari, G.Ünal, Y.Kafadar . Logos Yayıncılık ; 10. Bölüm S.175-190, İst.1991
11.   Kronik Pankreatit Cerrahisi
               Minkari. T, Perek S.
              “Pankreas Cerrahisi” .Ed.; T.Minkari, G.Ünal, Y.Kafadar . Logos Yayıncılık ; 9. Bölüm S. 149-174, İst.1991
12.   Pankreasın Kistik Papiller Tümörleri
               Perek S., Perek A., Şarman K. , Kılıç E.İ., Andican A. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi ;2007; 38(2),65-68
13.   Pankreasın Kistik Tümörleri
               Sadık Perek
              “Maingot Abdominal Operasyonlar”.Çeviri Ed. ; A.Andican . Nobel Tıp Kitabevleri;  2008.İst.,Bölüm 40, S.1015-1030
14.   Primitive Neuroectodermal Tumor of Pancreas
                Perek S., Perek A., Şarman K., Tüzün H., Büyükünal E. Pancreatology; 4(3) : 352-356, 2003

15.   Kanamaya Yol Açmış Midede Lokalize Heterotopik Pankreas Olguları

              Göksoy E., Perek S., Perek A., Oral C., insel H. GATA Bülteni ; 27: 771. 1985

16.   ”Ameliyat  Sonrası Ana Safra Yolu Darlıkları ve Onarım İşlemleri”
                Tarık Minkari, Sadık Perek . Logos Yayıncılık; İst.1993
17.   Biliary Stricture due to Hypertrophied Liver Rotation after Right Hepatic Lobectomy
                 Tekin A., Perek S.  Digestive Surgery ;17:395-98, 2000
18.   Duodenal Stromal Tümör
                Perek S., Perek A. , Şarman K. , Erenler İ., Andican A. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg.;  2007;38 (3) 102-105
19.   Total Gastrektomilerde Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler
                Perek S., Uras C., Perek A., Taşçı H. Ulusal Cerrahi Derg. ; 3:B2.1987
20.   Transhiatal esophagectomy for esophagogeal carcinoma  in Turkey
                Andican A., Perek S., Özçelik F., Perek A. Surgery Today.The Japanese Journal of Surgery ; 1993.23(11): 960-963
21.   Torakotomisiz Künt Özofajektomi ve Servikal Özofagogastrostomi Tekniği
                Perek S., Taşçı H. Ulusal Cerrahi Kongresi ; 5-9 Haziran 1988,İst
22.   Özofageal Akalazya : Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları
                Perek A., Perek S., Pekmezci S., Kapan M., Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. 1993,24: 465 - 471
23.   Gastric Duplication Cyst
                Perek A., Perek S., Kapan M., Göksoy E. Digestive Surgery ; 2000.17 (6) : 634 – 636
24.   Rolling Hiatal Fıtık Cerrahisi
                Minkari  T., Perek S. Çağdaş Cerrahi Derg.;  4:196,1990
25.   Servikal Akalazya ve Krikofaringeal Miyotomi
                Perek S., Oral C., Taşçı H. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg.; 22:137.1991
26.   Total Gatrektomi Endikasyonları ve Erken Sonuçları
                Uras C., Perek S., Hamzaoğlu İ. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. ; 22(2):287-292,1991
27.   Perkütan Endoskopik Gastrostomi
                Perek S.
         “AktüelGastroenteroloji ve Hepatoloji”. Ed.; Ertuğrul Göksoy. Bilmedya Grup ; 2001.İst, S.410-413
28.   Karaciğer Sağ lob posteriorunda yerleşen Hidatik Kistlerde Ensizyon Seçimi
                Durgun V., Perek A., Kapan M., Görgün E., Perek S. Çağdaş Cerrahi Derg.;  13: 130-132,1999
29.   Özel Anastomoz Aleti EEA stapler’in Sindirim Sistemi Cerrahisindeki Yeri: Türkiye’de ilk uygulama
                İnsel H, Geçioğlu A, Pusane A, Perek S. Cerrahpaşa Tıp Fak. Derg. 13:361,1982
30.   Hartmann Ameliyatlarından Sonra EEA Stapler ile Anastomoz
                Göksoy E., Perek S., Perek A. Medica;  3:9,1986
31.   Kolon Divertikül Perforasyonları
                Minkari T., Perek S. Çağdaş Cerrahi Derg.; 2:132, 1988
32.   Juvenil Dev Fibroadenom
                Perek S. , Orak F. ,Yedidağ E. Çağdaş Cerrahi Derg.; 3: 110,1989
33.   Primeri Bilinmeyen Aksiller Ganglion Metastazları : İki Okült Meme Kanseri Olgusunun Takdimi         
                Perek S., Perek A., Oral C., Andican A. Çagdaş Cerrahi Dergisi ;  3, 255, 1989
34.   Metastatik Meme Kanserlerinde Cerrahi Tedavi
                Perek S., Görgün E.
               “Meme Hastalıkları”. Ed.; G.Ünal, H.Ünal . Nobel Tıp Kitabevleri ;  S.542-546.Bölüm 75, 2001.İst
35.   Canserisation d'un kyste des tractus thyreoglosse 
                Perek S, Taşçı H, Perek A, Çarkman S. Ann Chir ;  47 (5) : 443-445, 1993
36.   Pratik Gastroenteroloji
                Ed. ; E.D.Palmer . Çevirenler; A.Geçioğlu, A.Pusane, S.Perek . Formül Matbaası; 1983.İst.
37.   Şok
                Perek S., Sarıbeyoğlu K.
                “Genel Cerrahi” . Ed. ; Ü.Değerli , Y.Erbil . Nobel Tıp Kitabevleri ; S.95-104, Bölüm 10, 2006. İst.
38.   “ Minkari Teknikleri”
                 Perek S.  Renk Ayrımı matbaacılık ; 2007.İst.
39.   İlk Cerrahi Okulumuz : Osmanlı Cerrahhanesi
                 Perek S.  Çağdaş Cerrahi Derg.;  1:152, 1987
40.   İnce ve Kalın Barsak Malign lenfomaları
                Taşpınar AH. , Koç AE., Balcısoy Ü. , Perek S. Türk Gastroenteroloji Derg. 1:659,1980
Konsültan Hekim Samet HARİRİ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Konsültan Hekim Samet HARİRİ
Konsültan Hekim Samet HARİRİ
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Hakkında
1981 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesine başlamış olup 1987 yılında mezun olur olmaz aynı fakültede Plastik Cerrahi Kliniğinde ihtisasa başlamıştır. 1994 yılında uzman olarak klinikten ayrılmıştır. O tarihten itibaren serbest hekim olarak yurt içi ve yurt dışı hastalarına hizmet sunmaktadır.
Op. Dr. Selçuk ÖRSEL Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ortopedi ve Travmatoloji
Op. Dr. Selçuk ÖRSEL
Op. Dr. Selçuk ÖRSEL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Hakkında

1963'te Tarsusta doğdu. 1981 'de Tarsus Amerikan Lisesi, 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2002 yılında ABD Pittsburgh Üniversitesinde diz cerrahisi , spor yaralanmaları ve kalça artroskopisi üzerinde çalıştı.

Uzm. Dr. Ş.Şefkat ABENYAKAR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Uzm. Dr. Ş.Şefkat ABENYAKAR
Uzm. Dr. Ş.Şefkat ABENYAKAR
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Hakkında

14.01.1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1979 yılında NDS Fransız Lisesi, 1985 yılında da İstanbul Üniversitesinden Tıp Fakültesinden 4. lük derecesiyle mezun oldu.Şişli Etfal Hastanesinde başladığı Fizik Tedavi ve Reabilitasyon ihtisasını 1991 yılında tamamladı.

Dr. Şüküfe DİREN Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Şüküfe DİREN
Dr. Şüküfe DİREN
Mikrobiyoloji Uzmanı
Hakkında

 1950  yılında  İstanbul'da doğmuş . İlk-orta-lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra,1967 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Fen fakültesi Zooloji-Botanik bölümünden 1971 yılında mezun olmuştur . Aynı yıl,İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji kürsüsünde göreve başlamıştır.1 Şubat 1973?de asistanlık kadrosuna atanmış ,1976?da  'İnek Kolostrumu Fraksiyonlarının Elektroforez ve İmmun-Diffüzyon Deneyleri ile İncelenmesi' isimli uzmanlık tezi ile  uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.

15 Kasım 1976 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsünde uzmanlık  kadrosuna atanarak Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı sorumlu yöneticisi olarak çalışmış, yerli ve yabancı yayınlarda basılan  çalışmalar yapmıştır. 1977-1983 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ebe-Hemşire-Laborant bölümü öğrencilerinin Mikrobiyoloji ders-pratik,staj eğitimlerini  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji bölümü  ve diğer üniversitelerin Biyoloji , laborant , ön lisans bölümü öğrencilerine staj eğitimi yaptırmıştır.

1980 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora çalışmalarına başlamış, bu konu ile ilgili olarak 1982 Temmuz-Ağustos aylarında Londra'da ' Central Public  Health  Laboratory , Division of Enteric Pathogens' laboratuarlarında Salmonella typhimurium faj tip ve plazmit profil analizleri üzerinde çalışmıştır.1999 yılında İstanbul'da üretilen Salmonella typhimurium konulu doktora tezini vererek doktor ünvanını almıştır.

1976 yılından beri çalıştığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalından 2006 yılında emekli olarak Osmanoğlu Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında çalışmalarını sürdürmektedir.
Evli ve üç çocuk annesidir.

Dr. Ülkü KANTAR Biyokimya Uzmanı
Dr. Ülkü KANTAR
Dr. Ülkü KANTAR
Biyokimya Uzmanı
Hakkında

 1941 yılında İstanbul ' da doğdu.

1959 yılında İstanbul Kız Lisesinden, 1963 yılında İÜ Fen Fakültesi Zooloji-Jeoloji bölümünden mezun oldu. 1963 ' 1966 yılları arasında İÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji kürsüsünde çalıştı. 1966 - 1970 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesinde Biyokimya İhtisası yaptı. 1970 yılında Süleymaniye Doğumevinde Biyokimya uzmanı olarak göreve başladı. 1989 yılında emekli olduktan sonra Osmanoğlu Hastanesinde göreve başlayıp halen devam etmektedir.

Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yılmaz Klinik Psikolog (Online Terapi) Psikoloji
Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yılmaz
Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yılmaz
Klinik Psikolog (Online Terapi)
Hakkında

ONLİNE TERAPİ BAŞVURUSU için  08508005050  / 05322771683 (whatsapp) telefon üzerinden Çağrı Merkezimizden randevu oluşturabilirsiniz. Çağrı Merkezimizin size vereceği IBAN numarasına randevu saatinizden en az 1 saat önce ödemenizi yapmanız gerekmektedir.


Kocaeli doğumludur. 2014 yılında Kocaeli Özel Seymen Anadolu Lisesinden, 2019 yılında ise Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur.
 
Lisans öğrenimi süresince birçok akademik araştırma ve gönüllü danışmanlık merkezlerinde yer almıştır. Öğrenimi süresince Özel Fransız Lape Hastanesi, Özel Aile Hastanesi, Np İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Np Feneryolu Tıp Merkezi, Özel Ataşehir Lotus Huzurevi ve Bakım Merkezi gibi birimlerde stajyer psikolog olarak bulunmuş, klinik stajlarını başarı ile tamamlamıştır.
 
Yüksek Lisans eğitimini Üsküdar üniversitesi’nde yüksek onur derecesi ile tamamlayarak uzmanlığını almıştır. ‘Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı’ üzerine yazmıştır. Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almaktadır (Süpervizyon aşamasında).Yeşil Işık Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından verilen ‘Oyun Terapisi’ eğitimini almıştır.Moxo Dikkat Performans testi eğitimini almıştır. Üsküdar üniversitesin tarafından verilen MMPI Uygulama ve Yorumlama eğitimini almıştır.
 
Çocuk Testleri eğitimleri olarak,
FRANFURTER DİKKAT TESTİ
PORTEUS LABİRENTİ
CATELL 2A ZEKA TESTİ
BURDON DİKKAT TESTİ
ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ (AGTE)
GESSEL GELİŞİM TESTİ
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
PEABODY KELİME ANLAMA TESTİ
BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
KİNDER ANGST
KENT EGY: 6-14 Yaş Zeka Testi
SDÖT: Öğrenme ve Bellek Testi eğitimlerini almıştır.
 
Psikofarmakoloji eğitimini ise  Doç. Dr. Eylem Özten tarafından almıştır.Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yılmaz Klinik Psikolog Psikoloji
Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yılmaz
Uzman Klinik Psikolog Zeynep Yılmaz
Klinik Psikolog
Hakkında
Kocaeli doğumludur. 2014 yılında Kocaeli Özel Seymen Anadolu Lisesinden, 2019 yılında ise Üsküdar Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur.
 
Lisans öğrenimi süresince birçok akademik araştırma ve gönüllü danışmanlık merkezlerinde yer almıştır. Öğrenimi süresince Özel Fransız Lape Hastanesi, Özel Aile Hastanesi, Np İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Np Feneryolu Tıp Merkezi, Özel Ataşehir Lotus Huzurevi ve Bakım Merkezi gibi birimlerde stajyer psikolog olarak bulunmuş, klinik stajlarını başarı ile tamamlamıştır.
 
Yüksek Lisans eğitimini Üsküdar üniversitesi’nde yüksek onur derecesi ile tamamlayarak uzmanlığını almıştır. ‘Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı’ üzerine yazmıştır. Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almaktadır (Süpervizyon aşamasında).Yeşil Işık Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından verilen ‘Oyun Terapisi’ eğitimini almıştır.Moxo Dikkat Performans testi eğitimini almıştır. Üsküdar üniversitesin tarafından verilen MMPI Uygulama ve Yorumlama eğitimini almıştır.
 
Çocuk Testleri eğitimleri olarak,
FRANFURTER DİKKAT TESTİ
PORTEUS LABİRENTİ
CATELL 2A ZEKA TESTİ
BURDON DİKKAT TESTİ
ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ (AGTE)
GESSEL GELİŞİM TESTİ
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
PEABODY KELİME ANLAMA TESTİ
BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
KİNDER ANGST
KENT EGY: 6-14 Yaş Zeka Testi
SDÖT: Öğrenme ve Bellek Testi eğitimlerini almıştır.
 
Psikofarmakoloji eğitimini ise  Doç. Dr. Eylem Özten tarafından almıştır.

Dyt. Zuhal GÜLER ÇELİK Diyetisyen Diyet ve Beslenme
Dyt. Zuhal GÜLER ÇELİK
Dyt. Zuhal GÜLER ÇELİK
Diyetisyen
Hakkında
1979 yılında İstabul'da doğdu. 1997 yılında liseyi, 2002 yılında üniversiyetiyi bitirdi. 2002-2004 yıllarında Kurbilsev Holdingte Beslenme ve Diyet Uzmanı olarak çalıştı. 2004-2014 yılları arasında VKV Amerikan Hastanesinde Beslenme ve Diyet Uzmanı olarak çaliştı. 2015 yılından bu yana Özel Osmanoğlu Hastanesinde çalışıyor. Evli ve iki çocuk annesi.  
Eğitimi

 2015-.....:     Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fatmakoknozi ve Doğla Ürünler Kimyası Yüksek Lisans
1997-2002:  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
1993-1997:  Şehremini Süper Lisesi

Katıldığı Konferanslar

VIII Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
18th European Congress on Obesity (ECO 2011)
VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
Marmara Üniversitesi 3. Diyabet Diyetisyenliği Kursu
Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri
Tip I Diyabet Diyetisyenliği Kursu
4. Ulusal Obezite Kongresi
Diyabet  Kongresi
Koruyucu Genetik Tanı Eğitimi III
Uluslararası Nutri-Genetik Sempozyumu ve Kursu
5. Kepan Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Kongresi ve Kursu
Amerikan Hastanesi Temel Afet Bilinci Eğitimi
1.Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi
1.Obezite Halk Kongresi
7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
Diyabet Tedavisinde Son Teknolojik Gelişmeler Kursu
Osmanoğlu Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar sok. No:4 Şişli 34360 / İstanbul
Telefon
: 0850 800 50 50
Faks
: 0212 230 26 18
E-Posta
: info@osmanogluhastanesi.com.tr
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Burdaki bilgiler ve resimler izinsiz kullanılmamalıdır.
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma WhatsApp Bizi Arayın