E-DERGİ
E-Randevu
E-Sonuç
Sağlık Broşürleri

CHECK UP

40 Yaş Altı Kadınlar İçin Check-Up

Check-up taramasının amacı: Genel Sağlık Taraması, Karaciğer Hastalıkları, Böbrek hastalıkları, Koroner arter risk faktörleri, Şeker Hastalığı, Akciğer ve Karın içi organların incelenmesi, Tiroid Fonksiyonları, Ürolojik değerlendirme, Hepatit taraması, Meme hastalıkları ve Kadın hastalıkları taraması.

 • Dahili Muayne
 • Jinekolojik Muayne
 • EKG
        Laboratuvar Testleri
 • Açlık Kan Şekeri
 • Anti HBs
 • Gitada Gizli Kan 
 • GGT, Gamma Glutamil Transferaz
 • HBs Ag
 • İdrar Tahlili, Tam 
 • Kalsiyum
 • Kan Sayımı (Tam, 26 Parametre)
 • Kolesterol Total
 • Kolesterol, HDL
 • Kolesterol, LDL
 • Sedimentasyon (ESR)
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • TSH (Ultrasensitive)
 • Üre
        Radyoloji Testleri
 • Akciğer Grafisi
 • Meme US (iki taraflı)
 • Tüm  Batın US
        Patoloji
 • PAP smear

Not: Check-up için gelmeden önce lütfen randevu alınız. Hastaneye sabah aç olarak geliniz.

40 Yaş Üstü Kadınlar İçin Check-Up

Check-up taramasının amacı: Genel Sağlık Taraması, Karaciğer Hastalıkları, Böbrek hastalıkları, Koroner arter risk faktörleri, Şeker Hastalığı, Akciğer ve Karın içi organların incelenmesi, Tiroid Fonksiyonları, Ürolojik ve Kadın hastalıkları yönünden değerlendirme, Basit kanser taraması, Hepatit taraması, Menapoz sonrası dönemde görülebilecek meme hastalıkları ve osteoporoz taraması.

 • Dahiliye Muayene
 • Jinekolojik Muayene
 • EKG
        Laboratuvar Testleri
 • Açlık Kan Şekeri
 • Anti HBS
 • Bilirubin
 • CEA
 • C reaktif protein (CRP)
 • Demir (Fe)
 • Gaitada gizli kan
 • HbsAg
 • İdrar Tam Tahlil
 • Kan sayımı ,Tam (24 Parametre)
 • Kolesterol, Total
 • Kolesterol - HDL
 • Kolesterol - LDL
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon (ESR)
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • TSH (Ultrasensitive)
 • Trigliserid
 • T3 (Triiyodotironin)
 • T4 (Tiroksin)
 • Üre
 • Ürik asit
 • Vitamin D (25-OH Kolekalsiferol)
        Radyoloji Testleri
 • Akciğer Grafisi
 • Kemik yoğunluğu ölçümü
 • Mammografi + US
 • Tüm Batın US
        Patoloji
 • PAP Smear

Not: Check-up için gelmeden önce lütfen randevu alınız. Hastaneye sabah aç olarak geliniz.

40 Yaş Altı Erkekler İçin Check-Up

Check-Up taramasının amacı: Genel Sağlık Taraması, Karaciğer Hastalıkları, Böbrek hastalıkları, Koroner arter risk faktörleri, Şeker Hastalığı, Akciğer ve Karın içi organların incelenmesi, Tiroid Fonksiyonları, Ürolojik değerlendirme, Basit kanser taraması, Hepatit taraması.

 • Muayene (Dahiliye)
 • Elektrokardiyogram
        Laboratuvar Testleri
 • Açlık Kan Şekeri (Hexokinase)
 • Dışkıda Gizli Kan (GGK)
 • GGT, Gamma Glutamil Transferaz
 • HBs Ag
 • İdrar Tahlili, Tam (TİT)
 • Kalsiyum
 • Kan Sayımı (Tam, 26 Parametre)
 • Kolesterol Total
 • Kolesterol, HDL
 • Kolesterol, LDL
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon (ESR)
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Trigliserid
 • TSH (Ultrasensitive)
 • Üre
 • Ürik asit
        Radyoloji Testleri
 • AKCİĞER - TELE ( Tek yönlü )
 • Tüm Abdomen (Batın) US

Not: Check-up için gelmeden önce lütfen randevu alınız. Hastaneye sabah aç olarak geliniz.

40 Yaş Üstü Erkekler İçin Check-Up

Check-Up taramasının amacı: Genel Sağlık Taraması, Karaciğer Hastalıkları, Böbrek hastalıkları, Koroner arter risk faktörleri, Şeker Hastalığı, Akciğer ve Karın içi organların incelenmesi, Tiroid Fonksiyonları, Ürolojik değerlendirme, Basit kanser taraması, Hepatit taraması.

 • Muayene (Dahiliye)
 • Elektrokardiyogram
         Laboratuvar Testleri
 • Açlık Kan Şekeri (Hexokinase)
 • Anti HBs
 • CEA
 • CRP (C-Reactive Protein)
 • Demir (Fe)
 • Dışkıda Gizli Kan (GGK)
 • GGT, Gamma Glutamil Transferaz
 • HBs Ag
 • İdrar Tahlili, Tam (TİT)
 • Kan Sayımı (Tam, 26 Parametre)
 • Kolesterol Total
 • Kolesterol, HDL
 • Kolesterol, LDL
 • Kreatinin
 • PSA, Total
 • Sedimentasyon (ESR)
 • SGPT (ALT)
 • Testosteron, Total
 • Trigliserid
 • TSH (Ultrasensitive)
 • Üre
 • Ürik asit
 • Vitamin D (25-OH Kolekalsiferol)
        Radyoloji Testleri
 • AKCİĞER - TELE ( Tek yönlü )
 • Tüm Abdomen (Batın) US
Not: Check-up için gelmeden önce lütfen randevu alınız. Hastaneye sabah aç olarak geliniz.
Kardiyolojik Check-Up
Kardiyojik Check-up taramasının amacı : Koroner arter hastalığı riski başta olmak üzere olası kalp hastalıklarının erken yakalanması, bu sırada sık olarak kalp hastalıkları ile bir arada bulunabilen şeker hastalığı, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, gut hastalığı ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi. 
 • Muayene (Kardiyoloji)
 • Eforlu EKG (Treadmil)
 • Elektrokardiyogram
        Laboratuvar Testleri
 • Açlık Kan Şekeri (Hexokinase)
 • CK (Kreatin Kinaz)
 • GGT, Gamma Glutamil Transferaz
 • HbA1c
 • Homosistein
 • İdrar Tahlili, Tam (TİT)
 • Kan Sayımı (Tam, 26 Parametre)
 • Kolesterol Total
 • Kolesterol, HDL
 • Kolesterol, LDL
 • Lipoprotein
 • Sedimentasyon (ESR)
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Trigliserid
 • TSH (Ultrasensitive)
 • Üre
 • Ürik asit
        Radyoloji Testleri
 • AKCİĞER - TELE ( Tek yönlü )
 • EKO (Doppler + renkli+M mode + B mode)
 • Tüm Abdomen (Batın) US
 Not: Check-up için gelmeden önce lütfen randevu alınız. Hastaneye sabah aç olarak geliniz.
Menopoz Değerlendirmesi (50 yaş üstü)

Check-up taramasının amacı: Menopoz sonrası görülebilecek meme ve kadın hastalıkları, osteoporoz taraması, hormon değişikliklerinin vücut üzerindeki etkileri, kanser taraması, genel sağlık taraması, akciğer ve karın içi organların incelenmesi.

 • Muayene (Kadın Doğum)
        Laboratuvar Testleri
 • Açlık Kan Şekeri (Hexokinase)
 • Bilirubin Total
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • CEA
 • CRP (C-Reactive Protein)
 • Dışkıda Gizli Kan (GGK)
 • Estradiol (E2)
 • FSH
 • İdrar Tahlili, Tam (TİT)
 • Kan Sayımı (Tam, 26 Parametre)
 • Kolesterol Total
 • Kolesterol, HDL
 • Kolesterol, LDL
 • Kreatinin
 • LH (Luteinizan Hormon)
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Sedimentasyon
 • Sgot (AST)
 • SGPT (ALT)
 • T3
 • T4
 • Trigliseid
 • TSH
 • Üre
 • Ürik asit
        Radyoloji Testleri
 • AKCİĞER - TELE ( Tek yönlü )
 • Kemik Dansite (femur+ vertebral)
 • Mamografi (iki taraflı)
 • Meme US (iki taraflı)
 • Tüm Abdomen (Batın) US
        Patoloji
 • PAP smear

Not: Check-up için gelmeden önce lütfen randevu alınız. Hastaneye sabah aç olarak geliniz.

Meme Check-up 40 yaş altı

Check-up taramasının amacı: Meme kanserinin erken teşhisi tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. Erken teşhis ile memenin
korunması mümkün olmakta ve bazı durumlarda kemoterapiye bile gerek kalmamaktadır.

 • Genel Cerrahi Muayene
        Radyoloji Testleri
 • Meme US (iki taraflı)
Meme Check-up 40 yaş üstü
Check-up taramasının amacı: Meme kanserinin erken teşhisi tedavinin başarısı açısından çok önemlidir. Erken teşhis ile memenin
korunması mümkün olmakta ve bazı durumlarda kemoterapiye bile gerek kalmamaktadır.
 • Genel Cerrahi Muayene
        Radyoloji Testleri
 • Meme US (İki taraflı)
 • Mamografi (İki taraflı)
Çocuk Check-up
Check-up taramasının amacı: 0- 16 yaş arası çocuklarınızın genel sağlığını  Çocuk Check-up ile takip edebilirsiniz

 • Muayene (Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı)
 • Plusoptix (0-4 yaş arası çocuklarda göz taraması)
        Laboratuvar Testleri
 • Demir (Fe)
 • Demir Bağlama Kapasitesi (Total TIBC)
 • Ferritin
 • İdrar Tahlili, Tam (TİT)
 • Kan Sayımı (Tam, 26 Parametre)
 • Vitamin B12
 • Vitamin D (25-OH Kolekalsiferol)
Not: Check-up için gelmeden önce lütfen randevu alınız. Hastaneye sabah aç olarak geliniz.
Bireysel Check-up
Her tedavi türünde görüldüğü gibi check-up uygulamalarının da kişiye özel bir seyir izlemesi gerekir. Yaş ve cinsiyet faktörü, hayat koşulları, genetik riskler gibi faktörlere bağlı olarak herkes için ayrı bir süreç oluşturulur. Check-up uygulamalarının büyük bir bölümü benzerlik taşısa da bazı spesifik farklılıklar söz konusu olabilir.
Uygulama öncesi doktor ile yapılacak görüşme, check-up sürecinin planlanması ve programlanması için gereklidir. Görüşme amacı ile gerçekleştirilecek ilk randevuya  giderken önceki test ve tahlil sonuçları, aile bireylerinin sağlık durumlarını gösterir belgeler ve varsa özel tetkikler hakkında bilgileri yanınızda götürmeniz tavsiye edilir.
Öte yandan bu tür taramalarda “ overdiagnosis”, girişimsel izlem testleri veya yanlış pozitif girişimsel izlem testleri veya yanlış pozitif test dediğimiz aşırılıklardan da uzak durmanız gerekir. İşte burada taramanın yapıldığı kuruluşun saygınlığı, ciddiyeti ile sonuçları değerlendirecek olan hekimin bilgi, deneyim, etik değerleri ve hastasına olan saygısı ön plana çıkar.

Covid-19 Check Up Paketi
       Covid - 19' a dair Şüpheniz Kalmasın !

 • Dahili Muayene
 • Hemogram
 • CRP
 • D - Dimer
 • Troponin
 • EKG
 • Torakx BT
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Antikor Testleri    
             Covit - 19 (SARS - COV -2) IgG
             Covit - 19  (SARS - COV -2) IgM
Osmanoğlu Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar sok. No:4 Şişli 34360 / İstanbul
Telefon
: 0850 800 50 50
Faks
: 0212 230 26 18
E-Posta
: info@osmanogluhastanesi.com.tr
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Burdaki bilgiler ve resimler izinsiz kullanılmamalıdır.
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma WhatsApp Bizi Arayın