E-DERGİ
E-Randevu
E-Sonuç
Sağlık Broşürleri

KURUMSAL

HoşgeldinizKurucumuzKurucumuzun MesajıVizyonumuz, Misyonumuz ve DeğerlerimizHasta OdalarıOrtaklara DuyurularHasta Hakları ve Sorumlulukları Ziyaretçi PolitikasıOrganizasyon ŞemasıAnlaşmalı KurumlarKalite Yönetim BirimiKalite Yönetim ÇalışmalarıKişisel Verilerin KorunmasıBebek Dostu HastaneKurumsal Katalog Basında Osmanoğlu E-Çalışan Öneri ve Şikayetleri İnsan Kaynakları Sanal Tur Tıbbi Donanım Satış
Ortaklara Duyurular
                                                       SAĞLIK  HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNDAN
GENEL KURULU ‘NA DAVET
 
Sayın Ortağımız;
 
            Şirketimizin 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 29.06.2022 günü saat 14.30’da İstanbul, Şişli, Merkez Mah., Dilaçar Sk. No:4 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Bu toplantıya katılmanızı, toplantıya bizzat katılmayacak iseniz kendinizi bir vekil vasıtası ile temsil ettirmenizi rica ederiz. Vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir.
            Ayrıca tüm ortaklarımızın adreslerine toplantıya davet mektubu iadeli taahhütlü olarak PTT ile gönderilmiştir.
Bu davet mektubu aynı zamanda toplantıya giriş kartı hükmündedir. Herhangi bir şekilde bu mektubun zayi olması halinde, şirketimizden toplantıya giriş kartı alınması gerekir. Bu davet mektubu veya giriş kartı olmayan ortakların toplantıya katılmaları mümkün değildir.
2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu 13/06/2022 tarihinden itibaren şirket merkezinde ortakların incelemelerine hazır bulunacaktır.
Bilgilerinize arz olunur.
                                                                                                                                            Saygılarımızla,
                                                                                                                                            Sağlık Hizmetleri AŞ
                                                                                                                                             Yönetim Kurulu
                                                                                                                                 
 
 
 
GÜNDEM :
1-)       Açılış ve toplantı divanının oluşturulması.
2-)        Toplantı Divanına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
3-)       Yönetim kurulunca hazırlanan 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait yıllık faaliyet raporlarının okunması,  müzakeresi ve kabul edilmesi hususunda karar verilmesi.
4-)       2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunmaları, müzakereleri ve tasdikleri.
5-)        2019, 2020 ve 2021 yıllarında görev yapmış bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri.
6-)       Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
7-)       Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396.ncı Madde hükümlerine göre gerekli
             izinlerin verilmesi hususunda karar verilmesi.
8-)       Kârın kullanım şeklinin ve karın dağıtımı konusunun görüşülmesi.
9-)        Toplantının kapatılması.
 
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 29/06/2022 tarihinde saat:14:30'da İstanbul Şişli Merkez Mah. Dilaçar Sk No:4 adresinde geçekleştirilecek 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................................’nu temsilci tayin ettim.
Vekâleti veren:
Adı Soyadı           :
Sermaye miktarı :
Pay adedi              :
Adresi                    :
 
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Osmanoğlu Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar sok. No:4 Şişli 34360 / İstanbul
Telefon
: 0850 800 50 50
Faks
: 0212 230 26 18
E-Posta
: info@osmanogluhastanesi.com.tr
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Burdaki bilgiler ve resimler izinsiz kullanılmamalıdır.
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma WhatsApp Bizi Arayın