Ana Sayfa Klinik Birimlerimiz Üroflowmetri Testi
Diğer Üroloji Laboratuvarı
Diğer Üroloji Laboratuvarı Menü
Üroflowmetri Testi
Üroflowmetri Testi
E-Danışma
 

İşeme sırasında idrar akımının hızını, şeklini ve miktarını gösteren bir testtir. İdrar kesesine ait nedenlerle ve ya idrar kesesinin çıkışından sonraki hastalıklarda (prostat hipertrofisi, üretra darlıkları gibi) bozulmuş olan işeme fonksiyonunun araştırılmasında kullanılır.

Üroflowmetri'nin Kullanım Alanları

1. Alt üriner sistem obstrüksiyonları: BPH, üretra darlıkları, prostat kanseri, mesane boynu darlıkları, fimosis

2. İşeme kusurları: Yetersiz mesane kası kasılmaları

3. Alt üriner sistem obstrüksiyonu nedeni ile medikal tedavi görenlerin ve ya opere olan hastaların takipleri ve ilaç dozu ayarlanması

4. Beyin - omurilik operasyonu geçiren hastaların işeme kabiliyetlerinde olan değişiklerin gözlenmesi

İnsan Hayatı Kutsaldır
ve Bizim İçin Değerli!!!
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sok. No:4
Şişli 34360 / İstanbul

info@osmanogluhastanesi.com.tr
+90 850 800 50 50
WhatsApp
Ailenizin Hastanesi
Copyright © 2023 by Osmanoğlu Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma Whatsapp