Ana Sayfa Klinik Birimlerimiz Baş Dönmesi / Denge Birimi
Diğer İleri Tanı Üniteleri
Diğer İleri Tanı Üniteleri Menü
Endoskopi MerkeziKolonoskopiGastroskopiRektosigmoidoskopiERCPKardiyoloji LaboratuvarıEfor TestiEkokardiyografi (Eko)Elektrokardiyografi (EKG)Holter Elektrokardiyografi (Holter EKG)Tansiyon HolteriKBB LaboratuvarıSaf Ses OdyogramTimpanometriYeni Doğan İşitme TaramasıNöroloji LaboratuvarıElektromiyografi (EMG)Elektroensefalografi (EEG)Üroloji LaboratuvarıÜroflowmetri TestiPlastik ve Estetik LaboratuvarıSaç Ekimi Baş Dönmesi / Denge BirimiOzon TedavisiUyku LaboratuvarıPRPIV GLUTATYON DESTEĞİPatoloji
Baş Dönmesi / Denge Birimi
E-Danışma
 

HASTANEMİZDE BAŞ DÖNMESİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ.

Videostar II Binoküler Video Frenzel Gözlüğü ve bilgisayar kayıtları ile iç kulak denge merkezini detaylı olarak incelemekteyiz.... Böylelikle vertigo yapan nedenleri teşhis etmekteyiz.

Aslında vertigo baş dönmesinin latincesidir. Bir ŞİKAYETDİR,TEŞHİS DEĞİLDİR.

Baş dönmesi kişinin yaşam kalitesini tamamen bozan önemli bir şikayettir. Öyle ki hastalar normale döndüklerinde dahi tekrar baş dönmesi krizi geçirebilme endişesi taşırlar ve normal hayatlarını idame ettirmekte zorlanırlar.

Kişinin kendi etrafında çevrenin döndüğü olarak tanımladığı baş dönmesi aslında bir denge bozukluğudur. Çoğunlukla iç kulak probleminden kaynaklanır.

 

DENGE NASIL OLUŞUR ?

Denge sistemi ne yapar ?

-Vücudun yerçekimine rağmen dik durmasını sağlar

-Vücut, baş ve çevrenin hareketine rağmen cisimlerin gözümüzde sabit kalmasını sağlar, yani düzgün görebilmeyi sağlar.

Bu sayede insan yerçekimine, kendisinin hareketine ve çevrenin hareketine rağmen dengesini sağlayabilir.

 

Bunları üç ana kaynaktan gelen bilgiler ile yapar.

Bu kaynaklar;

1. Kas - eklem - deriyi kapsayan duyu sistemi

2. Görme organı

3. İç kulakta yer alan denge organıdır.

Bu kaynaklardan gelen bilgiler beyin sapı ve beyincikten geçerler ve genel merkezi düzenleyiciler tarafından bunlara cevap oluşturulur. Bu cevap vücut duruşu ve göz pozisyonunu ayarlayacak emirler şeklinde kaslara gider. İç kulaktaki denge organı üç yarım daire kanalı ve 2 adet otolit organ olan sakkül ve utrikulden oluşur. Bunların içi özel bir sıvı ile doludur. Baş ve vücudun hareketleri esnasında bu sıvı da hareket eder ve sinir liflerinde elektriksel uyarı oluşturularak bilgiler merkeze taşınır. Vücut hareketleri ve yer çekimi ile oluşan lineer akselerasyon utrikülus ve sakkuluslar ile saptanır. Başın veya gövdenin açısal akselerasyonu ise birbirine dik yerleşen 3 adet yarı daire kanalları ile saptanır.

Vestibulo-oküler refleksler baş ve vücut hareketlerine rağmen nesneleri retinaya stabil biçimde düşürebilmemizi sağlar. Başımız hareket ettiğinde bile, bu refleks ile göz kasları, gözleri sabit tutmaya çalışır. Örneğin kitap okurken başımızı sallasak dahi yazıyı okuyabilirken, kitabı sallarsak okuyamayız. Başın hareketleri sırasında oluşan hızlı ve yavaş komponentleri olan göz hareketine Nistagmus denmektedir. Nistagmustaki değişiklerin kayıt edilmesi denge merkezindeki hastalıların teşhisinde önemlidir.


DENGE MUAYENESİ NASIL YAPILIR ?

 İç kulaktaki denge sistemini stimüle ederek, ortaya çıkan göz hareketlerini kaydetmek (Nistagmus) bize iç kulak hakkında detaylı bilgi verir.

Videostar II Binoküler Video Frenzel Gözlüğü ile muayenede özel bir gözlük ile vestibüler sistemi uyaran hareketler sonucu göz hareketlerini kamera ile video kaydı yaparak denge sistemini inceler. Kolay ve pratiktir.

Videofrenzel yapılan çeşitli detaylı testlerle dengedeki problemin iç kulak ile ilgili olup olmadığını hakkında detaylı bilgi verir ve vertigo şikayetine teşhis koymamızı kolaylaştırır.

 

VERTİGO Yapan kulak hastalıkları

1.Meniere : Nedeni bilnmiyen, iç kulak sıvısındaki ödemin artması sonucu dalgalı işitme kaybı ve çınlama ve episodik baş dönmeleri ile seyreden hastalıktır. Genellikle tek kulağı tutar ve alt grupları bulunur.

2.Benin paroksismal pozisyonel vertigo :Belli baş hareketleri ile oluşan yarı daire kanallındaki otolit organdaki kalsyum kristallerinin yer değiştirmesi prensibine dayanır. Şiddetli saniyeler ile süren baş dönmesidir, işitme kaybı yoktur. Hangi yarı daire kanalına ait olduğu test edilip, ona ugun manevralar ile düzeltilir.

3.İnfeksiyöz labirentit : İç kulak iltihabıdır.

4.Vestibüler nörit : Vestibuler sinirde virusler ile meydana geldiği düşünülen bir dejenerasyondur. Sık görülür. İşitme kaybı yoktur, günlerce süren şiddetli başdönmesi ve kusma bulunur.

5.Otoskleroz: Orta kulakta stapes tabanında kireçlenme daha çok görülmekle birlikte iç kulağı etkileyebilir.

6.Perilenf fistül: İç kulak ve orta kulak arasında bir açıklık olmasıdır.Fistül testi positifdir. Dalgalı işitme kaybı ve kötü diskriminasyon vardır.

7.Akustik nörinom:Akustik nörinom selim karakterli, yavaş büyüyen bir tümör olup en sık olarak VIII. Kranyal sinirin superior vestibüler dalından köken alır. Akustik nörinomlu hastaların çoğunda epizodik vertigodan ziyade dengesizlik hissi (unsteadiness) görülür.

8.Migren

9.Serebrovasküler hastalıkar

10.Travma

11.Otoimmun iç kulak başdönmesi : Hasara uğrayan bir dokunun elemanlarına karşı antikor ve aktif lenfosit varlığının kanıtlanması otoimmun hastalık tarifidir. Cogan sendromu gibi göz bulguları ve baş dönmesinin bulunduğu hastalık buna örnektir.

12.Multiple skleroz

13.Epilepsi

14.Allerji ve baş dönmesi : Özellikle menire hastalığı nedenlerinden biri olabilir

15.Hareket hastalığı : Araç tutması gibi, hareket sinyallerinin göz, vestibüler sistem, duyu organları tarafından farkjlı iletiklmesi sonucu oluşur. En çok 2-12 yaş aralığında görülür.

 

TEŞHİSE ADIM ADIM GİTMEK GEREKİR.

ÖNCELİKLE İÇ KULAK İNCELENMELİDİR.

VİDEOFRENZEL BİZE BAŞ DÖNMESİNİN İÇ KULAK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ OLUP OLMADIĞI BİLGİSİNMİ DETAYLI OLARAK VERİR.

İÇ KULAK MUAYENESİ NORMAL BULUNURSA ARAŞTIRMAYA DEVAM ETMEK GEREKİR.

BEYİN MRI, VERTEBROBAZİLER DOPPLER, HEMATOLOJİK İNCELEME, SEREBROVASKÜLER BOZUKLUKLAR İNCELENEBİLİR. NÖROLOJİ, DAHİLİYE VEYA PSİKOLOJİK MUAYUENELER İLAVE EDİLEBİLİR.

SONUÇTA BAŞ DÖNMESİ (VERTİGO) DENİLİNCE İLK İNCELEMEMİZ GEREKEN YER İÇ KULAKTIR. HASTANEMİZDE Videostar II Binoküler Video Frenzel Gözlüğü İÇ KULAK DENGE MERKEZİ detaylı incelenmektedir.

İnsan Hayatı Kutsaldır
ve Bizim İçin Değerli!!!
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sok. No:4
Şişli 34360 / İstanbul

info@osmanogluhastanesi.com.tr
+90 850 800 50 50
WhatsApp
Ailenizin Hastanesi
Copyright © 2023 by Osmanoğlu Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma Whatsapp