Ana Sayfa Klinik Birimlerimiz Patoloji
Diğer İleri Tanı Üniteleri
Diğer İleri Tanı Üniteleri Menü
Endoskopi MerkeziKolonoskopiGastroskopiRektosigmoidoskopiERCPKardiyoloji LaboratuvarıEfor TestiEkokardiyografi (Eko)Elektrokardiyografi (EKG)Holter Elektrokardiyografi (Holter EKG)Tansiyon HolteriKBB LaboratuvarıSaf Ses OdyogramTimpanometriYeni Doğan İşitme TaramasıNöroloji LaboratuvarıElektromiyografi (EMG)Elektroensefalografi (EEG)Üroloji LaboratuvarıÜroflowmetri TestiPlastik ve Estetik LaboratuvarıSaç Ekimi Baş Dönmesi / Denge BirimiOzon TedavisiUyku LaboratuvarıPRPIV GLUTATYON DESTEĞİPatoloji
Patoloji
E-Danışma
 

Laboratuarımızda her nevi biopsi materyalinin; insizyonal ve eksizyonal ameliyat piyeslerinin ve radikal operasyonlarda rezeke edilen dokuların histopatolojik takibi ve tanısı yapılmaktadır.

Cryostat cihazları ile ameliyat sırasında güvenilir frozen section konsültasyonu verilmektedir.

Thin- prep® sıvı bazlı servikovajinal smear preparasyonları da dahil her nevi sitolojik mayinin ( efüzyonlar, idrar, mesane yıkantı sıvısı, balgam, bronkioalveolar lavaj mayi, serebrospin sıvı v. b ) sitolojik incelenmesi ve yüzeyel ( cilt, tükürük bezleri, tiroid, lenf bezleri gibi ) kitlelerin ince iğne aspirasyon örneklerinin bizzat hasta başında hücre yeterliliğinin değerlendirilmesi, bünyemizdeki patologlar tarafından yapılmaktadır.

İnsan Hayatı Kutsaldır
ve Bizim İçin Değerli!!!
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar Sok. No:4
Şişli 34360 / İstanbul

info@osmanogluhastanesi.com.tr
+90 850 800 50 50
WhatsApp
Ailenizin Hastanesi
Copyright © 2023 by Osmanoğlu Hastanesi. Tüm Hakları Saklıdır
E-Sonuç E-Randevu E-Danışma Whatsapp